På høy tid å realisere Ocean Space Centre

- Norge kan ta den internasjonale lederposisjonen når det gjelder å skape nye verdier i havet, eller vi kan overlate den til andre. Ocean Space Centre er ett virkemiddel for at vi skal kunne ta den posisjonen, sier Agnes Landstad i Abelia.

#205

Foto: Illustrasjon/Ocean Space Centre Fotograf: Ocean Space Centre

Publisert 16.08.17

Trøndelag

I forbindelse med Aqua Nor inviterte NHO Trøndelag i dag til et seminar om Ocean Space Centre og behovet for fortsatt satsing på havromsteknologi. Seminaret ble arrangert i samarbeid med SINTEF og en rekke av NHOs landsforeninger.

Nytt havromslaboratorium er et av to prioriterte prosjekter innen forskningsinfrastruktur nasjonalt for NHO, noe Agnes Landstad, daglig leder i Forskningsinstituttenes fellesarena i Abelia understreker.

- Det vil skapes store verdier i havrommet fremover. Norge kan ta den internasjonale lederposisjonen når det gjelder å skape nye verdier i havet, eller vi kan overlate det til andre. Ocean Space Centre er ett virkemiddel for at vi skal kunne ta den posisjonen, sier Landstad.
- Det er på høy tid å realisere et framtidsrettet Ocean Space Centre, en investering som vil gi avkastning i form av kunnskap og arbeidsplasser over tid. Vi har ikke råd til å la være.

 

 

Gard Ueland, Kongsberg Seatex, Vegar Johansen, SINTEF Ocean,Tord Lien, NHO Trøndelag, Erling Kvadsheim, Norsk olje og gass, Trond Lysklætt, Aqualine, Agnes Landstad, Abelia og Aina Valland, Sjømat Norge. Fotograf: NHO Trøndelag

#205

Også olje- og gassnæringen ser stort potensial i realiseringen av Ocean Space Centre.
- Olje- og gassnæringen har en lang fremtid i Norge så lenge den holder fokus på forskning og innovasjon. Verden trenger våre ressurser, men utfordringene i havet som skal løses står i kø, samtidig skal vår kunnskap og teknologi bidra til at nye næringer kan utvikles og at gamle næringer skal bli mer effektive, sier Erling Kvadsheim, internasjonal direktør i Norsk Olje og gass.
- Vi trenger tunge forskningsmiljø og vi trenger nasjonal forskningsinfrastruktur for havnæringene. Derfor er Ocean Space Center viktig.

Aina Valland, direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge, innleder på seminar om Ocean Space Centre Fotograf: NHO Trøndelag

#205

I tillegg til Abelia og Norsk olje og gass bidrog også Sjømat Norge til seminaret. Direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt Aina Valland, peker på at Ocean Space Centre vil bli viktig i arbeidet med å øke sjømatproduksjonen i Norge.
- Teknologiutvikling innen sjømatnæringen har vært sentral i mange år og vil fortsatt være det i mange år fremover, sier Aina Valland.
- Ocean Space Centre vil kunne bli en veldig viktig brikke i arbeidet med å øke sjømatproduksjonen i årene fremover, men vil også kunne bli en nøkkel i forhold til å øke eksporten av teknologi.

Les mer om Ocean Space Centre