På jobb for et grønnere Trøndelag

I dag møtes trønderske bedrifter, beslutningstakere og eksperter for å diskutere det grønne skiftet. Er vi rigget for en bærekraftig fremtid? Klarer vi å utnytte mulighetene og løse utfordringene som ligger foran oss?

#205

Guri Hetland og Eiliv Flakne åpner Årskonferansen 2017. Fotograf: NHO Trøndelag

Publisert 02.04.17

Trøndelag

Tittelen på årets konferanse er Made in Norway - på jobb for en grønn fremtid. Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. I årene som kommer skal vi kutte klimagassutslippene. Samtidig skal vi også sikre finansiering av fremtidig velferd og skape vekst og arbeidsplasser.

Norge har et godt utgangspunkt på veien mot lavutslippssamfunnet. Det handler om naturgitte forutsetninger, og vår kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene. Evnen til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kommersialisere innovasjoner danner grunnlag for fremtidig verdiskaping og reduserte klimagassutslipp. Det vil kunne gi norske bedrifter økt konkurransekraft.

 

Styreleder i NHO Trøndelag, Karl Almås ønsker velkommen til Årskonferansen 2017. Fotograf: NHO Trøndelag

 

#205

 

Våre konferansierer Eiliv Flakne og Guri Hetland leder oss gjennom en dag med kunnskap, inspirasjon og påfyll. Med oss har vi både mennesker og bedrifter fra hele Trøndelag som hver dag jobber for en grønn fremtid.

Dette er våre innledere på Årskonferansen 2017

Program for dagen