Nasjonal Transportplan

Gjennombrudd for vei og bane i Trøndelag

- Dette ser ut som en transportplan som svarer på næringslivets behov, men nå er det viktig at vi sikrer et bredest mulig politisk flertall bak prioriteringene. Det sier fungerende regiondirektør i NHO Trøndelag Jon Uthus, i en kommentar til NTP.

Togkonduktør

Fotograf: Aksel Jermstad

Publisert 05.04.17

Trøndelag, Samferdsel

I dag la regjeringspartiene Høyre og Frp, sammen med samarbeidspartiene Venstre og KrF, frem ny Nasjonal Tranportplan (NTP). Hele satsingen har en totalramme på opp mot tusen milliarder kroner, og investeringene blir på om lag 550 milliarder.

- Det er gledelig å se at mange prosjekter som er viktig for næringslivet er prioritert, sier fungerende regiondirektør i NHO Trøndelag, Jon Uthus.
- Det er av stor betydning at det blant annet er satt av over én milliard til Sluppen bru, at E39 Betna-Stormyra og E6 Åsen-Steinkjer ligger inne og at E14 mellom Stjørdal og Meråker prioriteres.

Vi tok med oss stortingsrepresentantene Torhild Arbergsbotten og Ingvild Kjerkol på tur langs E14 og på besøk til medlemsbedriften Verform i Gudå. Fotograf: NHO Trøndelag

#205

Tidligere i år tok NHO Trøndelag med stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol (AP) og Torhild Aarbergsbotten (H) på tur langs E14, fra Hell i Stjørdal til vår medlemsbedrift Verform i Gudå.
Børstad Transport stod for skyssen, og sammen med politikerne fikk vi oppleve sjåførens og bedriftenes hverdag langs E14, og det er gledelig å se at det endelig skal gjøres noe med denne strekningen.

Fra før var det klart at det settes av 3,6 milliarder til Trønderbanen og Meråkerbanen de nærmeste årene.

- Vi er selvsagt svært fornøyd med jernbanesatsingen i ny Nasjonal Transportplan, sier Uhus.
Det er forventet at elektrifisering av Trønderbanen blant annet vil føre til at reisetiden mellom Trondheim og Steinkjer blir 10-15 minutter kortere i 2021 og miljøgevinsten ved å bytte ut diesel med elektronikk vil være stor.

- Selv om vi er glade for at det settes av midler til elektrifiseringen er det også viktig for næringslivet at vi fortsetter arbeidet med å få på plass dobbeltspor, sier Uthus.

Godsterminal

I tillegg til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen er det også klart at regjeringen legger 1,8 milliarder på bordet til ny godsterminal, dermed gis det grønt lys for første byggetrinn av ny godsterminal på Torgård i Trondheim, etter en snart 30 år lang kamp for ny godsterminal i trondheimsregionen.

- Sammen med våre medlemsbedrifter og Vegforum Trøndelag har vi kjempet for ny godsterminal i Trondheimsregionen og endelig kan vi se frem til at spaden settes i jorda, sier Uthus.
- Samtidig er vi tydelige på at vi ikke kan si oss helt fornøyde med bevilgningsnivået og at en full løsning med gjennomkjøring i stedet for sekketerminal, lar vente på seg.

Krever politisk prioritering

Uthus understreker at det nå er helt sentralt å få et bredest mulig politisk flertall bak disse prioriteringene, for å sikre at planen blir fulgt opp i de årlige budsjettene, uavhengig av regjeringer.

- I tillegg til de viktige prioriteringene i NTP er det viktig for næringslivet i Trøndelag at det også kommer tilstrekkelige midler til Nye Veier i årene fremover, uansett hvem som sitter i regjering, sier Uthus.

- Vi ønsker oss økte rammer til Nye Veier slik at selskapets samlede prosjektportefølje i Trøndelag ferdigstilles så raskt som mulig, og som en helthetlig utbygging, noe som er i tråd med Vegforum Trøndelags prioriteringer.