På ville veier

Det er smart å holde hodet kaldt om dagen. Hvis de åpne stridighetene fortsetter, vil politikerne ta hele det potensielle samferdselsløftet ut på ville veier, skriver Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør Kommunikasjon og Region i NHO i denne kronikken.

Vei i fremtiden

Fotograf: Rune Bendiksen

Publisert 01.09.16

Trøndelag, Samferdsel

Selskapet Nye Veier AS vil prioritere å bygge ut E6 fra Ranheim til Værnes før E6 sør i Sør-Trøndelag og Kvithammar-Åsen. Dette har skapt en opphetet diskusjon, hvor samarbeidende politikere står mot hverandre. Det er smart å holde hodet kaldt om dagen. Hvis de åpne stridighetene fortsetter, vil politikerne ta hele det potensielle samferdselsløftet ut på ville veier. Det kan skade hele regionen, på mange måter. Det vil også være en fallitt for samlingen av Trøndelag, hvis den første store saken ender i kollaps.

Etter å ha fulgt samferdselsdebatter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i mange år, drister jeg meg til å komme med en påstand: Ingen ting engasjerer mer enn en veidiskusjon. Det er lett å forstå at det er slik. Hullete veier, smale strekninger, dårlig asfalt og farlige vinterveier påvirker folks liv. I Trøndelag er de fleste avhengige av bil, og da sier det seg selv at vi bryr oss om hvordan veien er. For næringslivet er infrastruktur et av de viktigste suksesskriteriene. Laks fra Ytre Namdal må frem til utenlandske middagsbord. Da sier det seg selv at det koster penger, tid og irritasjon når lakseprodusentene må skifte fra små til store vogntog i løpet av reisen, grunnet dårlige veier. Det samme gjelder all annen produksjon som har markeder utenfor nærområdet. I en politisk debatt om distrikts-Norges fremtid, bør alltid vei og samferdselsløsninger få den mest sentrale plassen.

Regjeringen med samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen fortjener mye skryt for økte bevilgninger og stort fokus på samferdselsspørsmål. Selv om vi mener bevilgningene bør økes ytterligere, er det en kjensgjerning at det puttes mye inn i samferdsel, til glede for folk og næringsliv. De siste årene er det også blitt en større erkjennelse av at organisering av samferdselsinnsatsen har en betydning. Det er ikke bare et spørsmål om penger, det er også et spørsmål om hvordan disse brukes og hvem som bruker de. Dette var bakgrunnen for at Regjeringen etablerte selskapet Nye Veier AS. Selskapet skal sikre raskere og billigere utbygging av store veiprosjekter. Dette er et prestisjeprosjekt for Solberg-regjeringen som raskt ønsker konkrete resultater fra Nye Veier AS.

De tre strekningene som er lagt til Nye Veier AS i Trøndelag utgjør til sammen 115 km og dette må kunne sees på som ett helhetlig prosjekt. I Trøndelagspolitikken, med støtte fra mange organisasjoner og andre, har det vært enighet om at E6 Sør, Ranheim-Værnes og Kvithammar-Åsen skulle ha prioritert, i den rekkefølgen. Så skjer det som forrykket idyllen: Nye Veier AS snur på rekkefølgene, og sier tydelig at de vil bygge ut Ranheim-Værnes først. Fordelen med dette var at Nye Veier AS tross alt pekte på et trøndersk samferdselsprosjekt som et av de første man ønsket å prioritere nasjonalt. Men krangelen var umiddelbart i gang i våre fylker, i og med at selskapet "forandret" rekkefølgen. I Nord-Trøndelag var mange godt fornøyde med dette, og spesielt Stjørdals-miljøet kunne juble. I Sør-Trøndelag stilte man spørsmål ved vurderingene, og pekte på at man regionalt var helt enig om at E6 Sør skulle ha forrang. I Trondheim ble politikere redde for at miljøpakken skulle ryke, fordi den forutsetter at trafikken inn og ut av byen ikke skal øke, noe E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes kan føre til. Det haster med et fornuftig reguleringsvedtak i Trondheim kommune, samt at staten klarer å koordinere seg. På den ene siden forutsetter staten at miljøpakken skal gjennomføres uten økt trafikkvekst. På andre siden truer staten med statlig plan for å gjennomføre E6-utbyggingen som nettopp kan bidra til det. Ingen regel uten unntak: miljøpakken må i dette tilfellet kunne åpne for trafikkvekst.

Krangelen har gått lenge, og fortsatt er dette et tema som splitter Trøndelag. Politikerne har nå ropt og kranglet lenge nok. Tiden for å roe ned er overmoden. Det er i så måte lov å minne om et par viktige lærdommer mange andre regionpolitikere har opplevd. Det er for eksempel slik at samferdselspenger ikke er som andre penger: En vei er ikke bygd før den er ferdig, selv om politikere og andre har lovet penger. Kampen om samferdselspengene mellom regionene er den sterkeste vi ser. Hvis en region ikke klare å samle seg, kan pengene gå videre til en annen del av landet. Da utsettes veiutbygginger og i noen tilfeller forsvinner pengene, selv om de er lovet. Med det som bakteppe er det ikke rart samferdselspolitikere i andre regioner gnir seg i hendene i takt med trøndersk uenighet.

Nye Veier AS er et demokratisk forankret selskap, satt ned av regjeringen for å få fart på norsk veiutbygging. Når dette selskapet vurderer Ranheim-Værnes som et mer riktig oppstartsprosjekt enn E6 Sør, er det bare en ting politikerne bør gjøre: Si Takk og Amen. Og deretter holde kjeft til korpsmusikken følger snorklippingen av veien om noen år.

Hvis krangelen fortsetter som nå, risikerer vi at Trøndelag ikke får noen av disse parsellene bygd ut. Det vil være trist for alle parter, ikke minst for næringslivet.

Veiforum i Trøndelag har et stort samferdselsmøte i neste uke. Da deltar også sjefen i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland. Den viktigste meldingen hun kan få, er at et samlet Trøndelag står bak ønsket om å bygge ett helhetlig prosjekt med oppstart der Nye Veier AS mener det er mest effektivt. Et slikt felles statement vil også trygge oss alle i troen på at et samlet Trøndelag gir oss tyngde til å få de nasjonale midlene vår region trenger.

Denne kronikken ble opprinnelig publisert i Trønder-Avisa 31. august 2016