Partssamarbeid styrker næringslivet

NHO og LO er opptatt av å styrke våre medlemmers innovasjonsgrad, blant annet gjennom metoden Medarbeiderdrevet innovasjon.

#205

Innlegget er skrevet av Hanne Falstad, prosjektleder i NHO Trøndelag og Kristian Tangen, distriktssekretær i LO Sør-Trøndelag.

Publisert 05.10.16

Trøndelag, Prosjekter

At en bedrift driver innovasjon er avgjørende for lønnsomheten, produktiviteten, arbeidsmiljøet – og på sikt bedriftens overlevelse. Derfor er vi i LO og NHO opptatt av å styrke våre medlemmers innovasjonsgrad blant annet gjennom metoden Medarbeiderdrevet innovasjon.

Gjennom Medarbeiderdrevet innovasjon deltar medarbeidere på alle nivå i bedriften aktivt og systematisk i arbeidet med å utvikle nye løsninger, produkter og arbeidsprosesser.

En evaluering LO og NHOs fellestiltak utarbeidet av FAFO i 2005 konkluderer blant annet med at prosjekter som gjennomføres av LO og NHO sammen, bidrar til bedre dialog på arbeidsplassen og styrking av tillitsvalgtrollen. Dialogen mellom tillitsvalgte og ledere blir bedre, og begge parter øker forståelsen for sine respektive roller.

Innovasjonsprosjekter har bedre gjennomføringsgrad når hele bedriften har eierskap og engasjement til prosjektet. Dessuten blir kvaliteten på innovasjonen høyere fordi større deler av virksomhetens kompetanse er tatt i bruk.

Her i Sør-Trøndelag gjennomfører nå NHO Trøndelag og LO Sør-Trøndelag et felles utviklingsprosjekt i bygg – og anleggsbransjen basert på nettopp Medarbeiderdrevet innovasjon. Målet er et bransjeløft for bygg- og anleggsbedriftene som skal bidra til økt lønnsomhet for bedriftene som er med i prosjektet. Både ledelsen og de tillitsvalgte samarbeider tett, og SINTEF er med som kompetansepartner og skal drive følgeforskning på prosjektet.

Utviklingsprosjektet i bygg- og anleggsbransjen her i Sør-Trøndelag skal vare ut 2018, men vi får allerede nå tilbakemelding fra virksomhetene på at de har forbedret dialogen mellom ledelse og tillitsvalgte. Det diskuteres og jobbes godt sammen om ulike utviklingsprosjekt som på lengre sikt vil øke virksomhetens lønnsomhet.

Det å få bidra til innovasjon og utvikling er ofte en berikelse i en arbeidsdag preget av rutine og daglig drift. Medarbeiderdrevet Innovasjon er et effektivt verktøy for å øke innovasjonstakten og bidra til å skape en bedre bedrift.

Det er ikke bedriften som innoverer – det er menneskene i den.

Dette innlegget er skrevet av Hanne Falstad, prosjektleder i NHO Trøndelag og Krisitian Tangen, distriktssekretær i LO Sør-Trøndelag.