Politikere og næringsliv sammen for flere læreplasser

Over 700 ordførerkandidater fra hele landet har lovet at de vil jobbe for flere læreplasser og rundt 70 av disse kandidatene stiller til valg i trøndelag

700 av landets ordførerkandidater har signert NHOs budstikke om lærlinger. Her signerer kandidatene som stiller til valg i Stjørdal kommune

Publisert 27.08.15

Trøndelag, Kompetanse

I løpet av denne sommeren har over 700 av landets ordførerkandidater signert NHOs landsomfattende «budstikke», der de lover å ta læreplasser på alvor. Tirsdag overleverte NHO-sjef Kristin Skogen Lund underskriftene til kommunenes eier, Jan Tore Sanner, under arrangementet Småtinget i Fredrikstad

- Flere lærlinger er et kinderegg for samfunnet. Når flere får læreplasser, da får vi flere unge mennesker med riktig kompetanse for vår tid, og bedriftene får nødvendig kompetanse for å lykkes, sier Sanner.

Stort behov

NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Likevel er det dessverre hvert år en del ungdommer som søker læreplass uten å få kontrakt.

Mange av NHOs bedrifter er lærebedrifter, men vi trenger enda flere læreplasser enn i dag.

Lærebedriftene tar inn lærlinger for å rekruttere. Samtidig tar de et stort samfunnsansvar ved at de utdanner unge og voksne til fagarbeidere. Da må det lønne seg økonomisk å være lærebedrift.

Kommunaldepartementet ber om krafttak for lærlinger

Les også: 3 gode grunner til å bli lærebedrift

Også trønderske ordførerkandidater har latt seg engasjere av lærlingespørsmålet og NHOs budstikke denne sommeren. Hos NTE på Stjørdal møtte rundt 30 ordførerkandidater opp for å lære om hvordan NTE jobber strategisk med rekruttering og lærlinger. Som en avslutning på møtet ble budstikka signert av alle partier som stiller til valg i Værnesregionen og i de to fylkeskommunene. Det samme gjorde ordførerkandidatene som deltok på møte hos byggmester Jørgen Binde på Steinkjer og hos Jægtvolden Fjordhotell på Inderøy. 

 

Stort oppmøte da tema lærlinger og lærlineplasser ble diskutert hos NTE på Stjørdal


Til sammen har rundt 70 trønderske ordførerkandidater skrevet under på budstikka og på at de skal ha et større fokus på lærlinger og til å arbeide for å skape flære lærlingeplasser.

Lærlinger på offentlige oppdrag

Ved å signere på Budstikka har kandidatene også forpliktet seg til å gjøre en grundig jobb med å hente inn informasjon om hvilke bransjer som har behov for flere læringer, og sørge for at kravet om lærlinger følges opp i anskaffelsene i kommunen.

- Vi ser at det har stor effekt at kommunene legger vekt på lærlingeklausuler i sine innkjøp. Det vil gagne lærebedriftene. I tillegg er det offentlige jevnt over mye dårligere til å ta inn lærlinger enn det private. Mange kommunale oppgaver egner seg også godt for fagopplæring, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

Les også: LO og NHO sammen for fagopplæringen

En lærlingklausul innebærer at kommunen stiller krav om at de bedriftene de kjøper inn fra eller gir oppdrag til, har lærlinger på jobben. Dermed bidrar kommunen til at det lønner seg å ta samfunnsansvar for opplæring av fremtidige fagarbeidere.

Regjeringen har vedtatt å innføre et lovkrav om dette, i de bransjene der det er et behov for fagarbeidere. I samarbeid med Kunnskapsdepartementet vil bransjene selv i tiden fremover være med på å definere hvilke bransjer det gjelder.

Prispress

Selv om dette blir lovpålagt ser NHO et behov for at kommunene og fylkeskommune forplikter seg til at de vil ta dette alvorlig.

Konkurransen, særlig innenfor noen fag, utvikler seg slik at mange seriøse aktører merker et veldig prispress.

- Derfor er det viktig å få inn lærlingeklausuler for offentlige innkjøp. Det vil gi konkurranse på likere vilkår og et incentiv til å ta opplæringsansvar, sier Skogen Lund. 

I dag er under 1/3 av NHOs medlemsbedrifter lærebedrift. Likevel dekker NHO ca. halvparten av lærekontraktene i Norge, som teller nærmere 40.000.vi dekker de aller feste av de ca. 170 fagene som finnes, og formidler regelmessig nye lærekontrakter. I tillegg utdanner våre bedrifter mange fagarbeidere gjennom praksiskandidatordningen.

Kontakt oss

Ingveig Holand Wahl

Seniorrådgiver

NHO Trøndelag

ingveig.wahl@nho.no
Mobil
97166891