Produksjonsnasjonalistene på Ranheim

Smak litt på tittelen. På Ranheim i Trondheim ligger Sandvik Teeness. Lite kjent i Norge, men ute i den store verden er de viden kjent for sine "Silent Tools". Men de glemmer ikke hvor de kommer fra

Produksjonssjef Håvard Buhaug og regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård. Foto: Norsk Industri

Publisert 12.05.15

Trøndelag

Sandvik Teeness er verdensledende i produksjonen av stille,vibrasjonsdempende verktøy. I dag er de en del av svenske Sandvik Coromant, som er leverandør av verktøy, løsninger og kunnskap om maskinering av metall og metallarbeid. Sandvik Coromant er representert i 130 land, og har 8000 ansatte på verdensbasis. 130 av disse har tilhold på Ranheim.

Endringsvante

Med en historie som strekker seg tilbake til 1897 sier det seg selv at bedriften er godt vant med omstillinger. Som SandvikTeeness selv uttrykker det: "Vi er et utfall av det store hamskiftet".

– Vår oppgave er å holde størst mulig differanse mellom (salgs-) pris og kostnad. For å gjøre dette må vi videreutvikle oss, og vi har hele tiden fokus på dette. Det mangler ikke på utfordringer, og got er det at det trengs stadig nye verktøy der ute, sier produksjonssjef Håvard Buhaug.

Godt samarbeid

På grunn av Sandvik Teeness' beliggenhet drar de nytte av å kunne samarbeide både med industrien de leverer til, og med forskningsmiljøet på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). De samarbeider også med SINTEF. Så sent som i 2013 startet de opp med noe nytt: Utvikling av sensorteknologi i verktøyene.

Sensorteknologien har utviklet seg mye de siste årene og er i bruk i alt fra biler til smarttelefoner. Mens pris og størrelse har gått ned, er nøyaktigheten blitt bedre. Men teknologien har ennå ikke nådd verktøyindustrien, og Sandvik Teeness ville dermed bli den første til å benytte sensorer på denne type verktøy. Hensikten var todelt: Man vil få tilbakemelding som skal hindre at feil oppstår, samt skaffe informasjon om prosessenes forløp og dokumentere dette i kvalitetssystemet.

Disse verktøyene skal blant annet brukes til å lage flydeler. Flyindustrien opererer med svært strenge krav til dokumentasjon om hvordan maskinering og produksjon av flykomponenter foregår. Informasjon om sporbarhet må kunne legges fram helt ned til de enkelte maskineringsoperasjonene. Ved hjelp av sensorer og logging av data, vil denne informasjonen nå bli sterkt forbedret og kunne foregå automatisk.

– Ved å delta i slike forskningsprosjekter har vi mulighet til å være tidlig ute med den nyeste teknologien. Vi er stolte av å være en del av denne fremtiden, sier Buhaug.

Heier på yrkesfag

I Trondheim er det flere videregående skoler med linjer for teknikk og industriell produksjon (TIP) som naturlig grenser opp mot Sandvik Teeness. De har behov for utplassering av elever i praksisperioder og under perioder med fordypning. Etter ferdig skolegang er det så behov av lærplasser, og Sandvik Teeness har åpent for praksisperioder og læreplasser innom CNC-operatør og Automasjon.

Like viktig som teknologien vi utvikler er fremtidens utøvere som skal omsette den til salgsprodukter. Vi har merket oss at skolene med yrkesfag har søkt langt mer samarbeid de siste to tre årene. Også ungdomsskolene har meldt seg. Her ser vi vårt samfunnsansvar og bruker en god del ressurser på å holde dørene åpne. Det er mange flotte ungdommer med blikk for teknikk og produksjon som er innom. Noe å merke seg er at langt flere påtenkte utøvere av yrkesfag skulle fått et innblikk i hva moderne produksjon er om skolene fikk til mer koordinering seg i mellom, sier Buhaug.

Nyord

– Da vi ble en del av større konsern var det viktig å forstå nye konsernkrav samtidig med å finne ut hvor vi fortsatt kunne være "oss". Et fant vi som var sammenfallende, nemlig stolthet av jobben og arbeidet som ligger i den.Vi legger stor vekt på at våre ansatte skal være stolte av å jobbe her, og vi vet jo at patrioter til produksjon har så lett for å gå på jobb. Dermed kom jeg opp med ordet "produksjonsnasjonalist". Heltene som hver dag får sine klargjort for barnehage, skole, og som så selv kommer hit og gjør en produktiv jobb. Her er alle helter, sier Buhaug.

Dette synes også godt på sykefraværet. Sandvik Teeness har lenge relativt sett hatt lavt sykefravær, hvor det sist år endte på bare 3,7 prosent.

– Alle vet at de er en viktig del av et større system, og vi jobber mye med å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Det er lov til å bli syk, men vi er veldig nøye med å følge opp og tilrettelegge jobben så godt som mulig. Det er moro å se at den jobben vi gjør på IA-området og med arbeidsmiljøet virker, spesielt takket være heltenes innsats, sier Buhaug.

Denne artikkelen er laget av Norsk Industri.
Les mer om Norsk Industri