-Håpløst for næringslivet

Regiondirektør i NHO, Merethe Storødegård, kritiserer Namdalseid kommune for å torpedere et vegprosjekt som er mye større enn det kommunen evner å ta inn over seg, i denne artikkelen fra Trønder-Avisa

Merethe Storødegård uttaler seg om fylkesvei 17 i dagens utgave av Trønder-Avisa

Publisert 11.05.15

Trøndelag, Samferdsel

Denne artikkelen stod på trykk i Trønder-Avisa 11.mai 2015 og på www.t-a.no

Namdalseid kommune vedtok forrige uke å skrinlegge alle planer for å gå videre med planlegging av ny fylkesveg 17 mellom Sprova og Namsos. Årsaken er ifølge ordfører Steinar Lyngstad (Sp) at den nye vegen koster mer enn den smaker, og at sørdelen av prosjektet stikker av med alle pengene.

Det får regiondirektør i NHO, Merethe Storødegård, til å reagere. Hun mener det er behov for en ny fylkesveg fra Steinkjer til Namsos, og at vegen bør gå utenom Namdalseid sentrum. Siden det er Namdalseid kommune som ikke har akseptert løsningen med veg utenfor sentrum, mener hun kommunen effektivt sett torpederer et vegprosjekt for en hel region.

Ble aldri enig

Styringsgruppen for vegprosjektet klarte aldri å bli enige om en løsning for veg utenfor Namdalseid sentrum som kommunen kunne si seg enig i. Namdalseid kommune insisterte på at vegen måtte gå gjennom sentrum, eller legges i tunnel dersom den skal gå utenfor. Sistnevnte har ikke resten av styringsgruppa vært villig til å prioritere nok midler til.

– Man har vært tydelig fra transportørene og bedriftene, om at man må finne en bedre vegløsning enn gjennom Namdalseid sentrum. Det er helt avgjørende. Det kan ikke fortsette slik som i dag, med trailere, varetransport, og persontransport gjennom sentrum, sier Storødegård.

Mistet muligheten

Storødegård sier at de hadde muligheten til å følge opp dette, og skape en bedre løsning når hele strekningen skulle utbedres.

– Så klarer altså én kommune å torpedere mulighetene for en god vegløsning for gods- og persontransport. Dette er ikke godt nok, og det bidrar i hvert fall ikke til økt verdiskaping i Namdalen, sier Storødegård.

Fungerer ikke

Merethe Storødegård mener Namdalseid kommunes terminering av vegprosjektet fungerer som dokumentasjon på at systemet ikke fungerer.

– Det er håpløst for næringslivet og andre å få gjort noe når man er avhengige av likelydende vedtak i flere kommuner, samt fylkeskommunen. Vi kunne fått til så mye mer enn det som er vedtatt, med gode og effektive transportårer, men dette er bare håpløst, sier hun.

Storødegård påpeker at det er en forutsetning for næringslivet at nye transportårer legges utenom sentraene. Ordfører i Namdalseid, Steinar Lyngstad, sier til Trønder-Avisa at han i sin tid foreslo veg utenom sentrum. Dette var også den opprinnelige planen, men da de så hvor dyrt det ble å legge vegen i tunnel, mistet forslaget støtte. Siden den gang har Namdalseid kommune krevd at vegen skulle gå gjennom sentrum, med mindre de fikk tunnel.

– Vegforum Trøndelag har også vært tydelig på at vegen må utenom sentrum. Det må finnes andre løsninger uten å måtte legge vegen i en tunnel. Jeg oppfatter også fylkesrådet slik at de mener det er fornuftig å ha vegen utenom sentrum, sier Storødegård.

Må løfte blikket

– Av hensyn til næringslivet i Nord-Trøndelag må noen sørge for å få dette på skinner igjen. Vi er nødt til å løfte blikket, og se på vegstrekningen i sin helhet. Vi må finne den mest kostnadseffektive løsningen som gir faktisk verdiskaping for bedriftene, sier Merethe Storødegård.

Det viktigste for bedriftene er tid og penger. Storødegård påpeker at næringslivet aksepterer å betale bompenger, så lenge de får noe igjen for det.

– Da må det lages skikkelige veger, som ikke går gjennom sentrum. Med kostnadseffektive løsninger hvor bedriftene kan spare tid, er det akseptabelt å betale bompenger. Det blir for smått med kommunens egen vurdering, når slike hensyn ikke tas, sier hun.

Skuffet ordfører

Steinkjerordfører Bjørn Arild Gram (Sp) er skuffet over at det ikke blir en helhetlig utbedring av strekningen Steinkjer–Namsos inklusive fylkesveg til Malm.

– Det var hele tiden målet vårt. Det har blitt framsatt inntrykk av at vi ikke har ønsket det, men fakta er at vi har vært opptatt av å få til en best mulig veg også nord for Sprova. Da vi så at det ikke lot seg gjøre, valgte vi å gå videre med søndre del, for det var uansett et godt prosjekt isolert sett, sier Gram.

Gram påpeker at de også hadde som mål å bruke hundrevis av millioner på bil-, gang- og sykkelveger i Namdalseid, uten å sette opp bomstasjon i kommunen. Nå er han skuffet over at det ikke lar seg gjøre.

– Merethe Storødegård sier det er noe galt når én kommune kan sette en stopper for et stort prosjekt. Har hun et poeng? Burde kommunene ha vetorett i slike saker?

– Jeg synes ikke hun har et poeng, sier Gram.

Ferdig med saken

Ordføreren uttalte til avisene etter at samarbeidet om fylkesveg 17 sprakk forrige gang, at han ikke orker å bruke flere kalorier på norddelen av prosjektet.

– Den søndre delen er et godt prosjekt i seg selv. Jeg vil bruke kreftene mine på å føre dette prosjektet i mål. Det er viktigere for meg enn å drive polemikk med Namdalseid og Namsos, sier Gram.

Ordføreren slår tilbake mot "fylkesveg 17-torpedering"

Det var et enstemmig kommunestyre i Namdalseid som bestemte seg for å sette ned foten for noe videre vegprosjekt mellom Sprova og Namsos. Ordføreren sier Merethe Storødegårds påstander om at Namdalseid har torpedert et vegprosjekt for en hel region faller på sin egen urimelighet.

– Hun representerer næringslivet, men vårt utgangspunkt har jo vært at den prosjekterte vegen er for dårlig, og koster for mye. Vi har tatt utgangspunkt i blant annet rapporten som ble utarbeidet for næringslivet i Namsos, sier Lyngstad.

Uenig i Storødegård

Et av Storødegårds poeng var at vegen skulle gått utenfor både sentrum i Namdalseid og Korsen. Dette er ordføreren enig i.

– Det var jo et vi prøvde å få til. Vi fremmet forslag om å legge vegen i tunnel utenfor Korsen, tunnel utenfor Namdalseid og ny tunnel på Gryta. Alle disse forslagene mente Statens vegvesen var for dyre, og vi ble nedstemt i styringsgruppa, sier Lyngstad.

Ordføreren mener Merethe Storødegård burde invitert seg til et møte med Namdalseid kommune, dersom hun ønsket å gjøre noe med denne saken.

– Vi har ikke hørt noe fra NHO-direktøren angående denne saken. Hun representerer næringslivet i Midt-Norge, men jeg har ikke oppfattet at denne kritikken kommer fra næringslivet i Namdalen, sier Lyngstad.

– Går for langt

Også arbeiderpartiveteran Kåre Heggdal synes Storødegård går for langt når hun kritiserer kommunen for å ha ødelagt prosjektet.

– Jeg tror hun har glemt hva utgangspunktet for dette prosjektet var. Vi startet med en helhetlig veg fra Steinkjer til Namsos, og endte opp med et prosjekt hvor alle midlene ble brukt til ei bru mellom Beitstad og Verran. Bompengekostnaden for å kjøre mellom Steinkjer og Namsos ville blitt for høy i forhold til hva man får igjen i form av bespart tid og kjørelengde, sier Heggdal.

Lyngstad påpeker at de eneste tiltakene som sto igjen nord for Sprova var strekningsvise tiltak som dreier seg om siktutbedring og kurvutretting.

– Det blir for dumt å betale 80 til 90 kroner for å kjøre på den samme vegen som i dag, bare med noen strekningsvise tiltak her og der. Vi har ønsket oss en skikkelig, rett, effektiv og sikker veg. Det fikk vi ikke, og derfor avsluttet vi prosjektet, sier han.

Denne artikkelen stod på trykk i Trønder-Avisa mandag 11.mai og på www.t-a.no. Artikkelen er skrevet av Bjørn Øverlid og gjenngis med tillatelse fra Trønder-Avisa