Regiondirektør Merethe Storødegård går til lederjobb i NAV

Merethe Storødegård slutter som regiondirektør i NHO Trøndelag for å bli leder for NAV Værnes.

Merethe Gudmundseth Storødegård

Merethe Gudmundseth Storødegård, regiondirektør NHO Trøndelag Fotograf: Moment studio

Publisert 10.10.16

Trøndelag

- Merethe har gjort en formidabel jobb som NHOs øverste representant i Trøndelag. Gjennom 11 år har hun kjempet sine medlemmers og næringslivets sak i en viktig region, sier viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Almlid påpeker at Storødegard har vært en tydelig stemme, også nasjonalt. Hennes politiske erfaring og hennes dialog med medlemmene har sikret økt gjennomslag for de viktige sakene NHO har kjempet for. Regiondirektøren brenner for mange saker, og en av disse er inkludering.

- Det er derfor lett å forstå at Merethe nå tar fatt på nye oppgaver i NAV. Jeg vil takke Merethe for en strålende jobb, og jeg er overbevist om at hun vil lykkes i den jobben også, sier Almlid.

Storødegård ser frem til å begynne i NAV.
- Jeg har vært privilegert som har fått jobbe med et spennende næringsliv og bedrifter som skaper verdier hver eneste dag. Jeg er takknemlig for den reisen jeg har gjort med NHO som en enestående arbeidsgiver. Tiden er kommet for å bruke kompetansen på andre områder og jeg ser frem til å være med å utvikle NAV Værnes videre sammen med flotte medarbeidere, sier Storødegård.

Storødegård går av som regiondirektør ved årsskiftet. Fra samme tidspunktet vil Jon Uthus bli konstituert i stillingen som øverste ansvarlig ved NHOs Trøndelagskontor. Uthus har lang erfaring fra dette kontoret og kjenner NHO svært godt. Han har tidligere også vært konstituert som regiondirektør.