Ringer i Vannet kjører kollektivt

I Trøndelag vil man mangle godt over 100 bussjåfører de neste årene. Det vil Ringer i Vannet gjøre noe med.

#205

Ringer i Vannet arrangerte i dag et møte mellom transportnæringen i Trøndelag, NAV og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Fotograf: Ringer i Vannet

Publisert 20.09.17

Trøndelag, Ringer i vannet

I juli skrev Adresseavisen at mangel på bussjåfører truer den nye rutestrukturen i Trondheim, og at det trengs godt over 100 nye bussjåfører for å bemanne alle de planlagte rutene. Det er bakgrunnen for at Ringer i Vannet i dag arrangerte et møte mellom transportnæringen i Trøndelag, NAV og flere arbeids- og inkluderingsbedrifter.

- I dag har vi samlet Tide Buss, Nettbuss, Boreal, AtB, NAV og 8 arbeids- og inkluderingsbedrifter som er med i Ringer i Vannet, forteller Janne Krohn-Hansen, regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Trøndelag og Nordland.
- Dette gjør vi fordi vi ønsker å hjelpe transportnæringen med rekruttering, og fordi vi vil legge til rette for å finne de riktige kandidatene som virkelig er motiverte for å jobbe som sjåfører.

Ragnhild Friis-Ottesen, regionsansvarlig for Ringer i Vannet på Vestlandet og Janne Krohn-Hansen, regionsansvarlig for Ringer i Vannet i Trøndelag og Nordland. Fotograf: Ringer i Vannet

#205

Ringer i Vannets metodikk er å ta utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft for å skape riktig jobbmatch. Den viktige kartleggings- og koordineringsjobben som utføres av Key Account Manager (KAM) i arbeids- og inkluderingsbedriftene spiller en avgjørende rolle for at Ringer i Vannet kan vise til gode resultater. Tall fra august i år viser at 1000 personer så langt har fått jobb i en NHO-bedrift gjennom Ringer i Vannet.
- Arbeids- og inkluderingsbedriftene har mange ressurssterke og motiverte kandidater så her er det gode muligheter for å kunne hjelpe transportnæringen med rekruttering hvis vi alle jobber sammen, sier Krohn-Hansen.

Ønske fra NHO Transport

Det er ikke bare i Trøndelag det er behov for flere folk i transportnæringen i årene fremover
- Det har lenge vært et ønske fra NHO Transport om å samarbeide tettere med Ringer i Vannet og arbeids- og inkluderingsbedriftene om rekruttering, forteller Ragnhild Friis-Ottesen, regionsansvarlig for Ringer i Vannet på Vestlandet.
- Tidligere har vi arrangert en liknende samling i Hordaland og vi skal også gjøre dette i Oslo-området.

Les mer: Adresseavisen - Sjåførmangel truer det nye kollektivtilbudet i 2019

Les mer om Ringer i Vannet