Ringer i Vannet og NHO Trøndelag på scenen på Tillitskonferansen

Ringer i Vannet handler ikke om veldedighet, men er en mulighet for NHOs medlemsbedrifter til å rekruttere verdifull arbeidskraft.

Publisert 22.10.14

Trøndelag, Ringer i vannet

Janne Krohn-Hansen holdt foredrag på IA rådets tillitskonferanse 2014. Hun synliggjør ringer i vannet på mange arenaer. 

Det er ikke noe nytt at attføringsbedriftene hjelper mennesker tilbake til arbeidslivet. Men gjennom Ringer i Vannet-strategien går vi løs på utfordringen på en annerledes måte, sier Krohn-Hansen. Vi tar utgangspunkt i næringslivets reelle kompetansebehov og finner kandidater som har kompetanse og forutsetninger for å gjøre nettopp den jobben som den enkelte bedrift trenger. Ringer i Vannet handler ikke om veldedighet, men er en mulighet for NHOs medlemsbedrifter til å rekruttere verdifull arbeidskraft, sier Janne Krohn-Hansen. 

KARTLEGGING, RÅDGIVNING, OPPFØLGING

Vi vet trygghet og forutsigbarhet er viktig for bedriftene når nye mennesker kommer inn i virksomheten Derfor får bedriften hjelp med å kartlegge eget rekrutteringsbehov, samt aktiv oppfølging og veiledning knyttet til rekrutteringen. Kandidatene som er aktuelle for jobben blir også fulgt opp av attføringsbedriftene. Profesjonell utvelgelse og prekvalifisering av kandidater vil gi raskere produktivitet. 

ENKELT, TRYGT, FORUTSIGBART

NHOs medlemsbedrifter kan bli kjent med kandidatene i en praksisperiode. I denne perioden har medlemsbedriftene ikke arbeidsgiveransvar for kandidaten, og skulle det mot formodning ikke fungere kan en bestemme seg for å avslutte praksisforholdet på dagen uten at det medfører merarbeid. Kandidaten vil i de fleste tilfeller være på arbeidsavklaringspenger (AAP) og bedriften vil ikke ha lønnsutgifter i praksisperioden. Et nært samarbeid med attføringsbedriften kan også gi merverdi i form av bistand til oppfølging av langtidssykemeldte, intern attføring, rådgivning og veiledning i forhold til IA-arbeid mm. Gjennom Ringe ri Vannet kan nettopp din bedrift vise samfunnsansvar og få nye medarbeidere på en trygg og forutsigbar måte på kjøpet. Virkemiddelet er å knytte attføringsbedrifter og NHO-bedrifter gjennom rekrutteringsavtaler. 

RINGER I VANNET PÅ FLERE ARENAER

Et eksempel på konstruktivt samarbeid er rekrutteringsavtaler med flere bemanningsbyrå som foretar speed-intervju av kandidater som har gjennomført et attføringsløp og som er klare for å gå ut i jobb. Det vi ser er at bemanningsbyråene finner gode kandidater som har kompetanse og erfaring som næringslivet etterspør. Se Adresseavisens oppslag 21. oktober 2014 her: http://www.nhoservice.no/getfile.php/Filer/Presseoppslag/adressa21102014b.pdf

Har du lyst til å høre mer om ulik rekrutteringsstrategier er du hjertelig velkommen til lunsjmøte 11. november kl. 11:30 – 14:00 på Radisson Blu Hotel Trondheim Airport.

MELD DEG PÅ HER