Ringer i Vannet virker

Metoden Ringer i Vannet-prosjektet bruker for å matche arbeidssøkere og arbeidsgivere fungerer, viser en ny rapport fra Fafo. Dette ble markert med en konferanse for å vise frem noen av de gode resultatene prosjektet har oppnådd i Trøndelag

Bjarne Brøndbo ledet Ringer i Vannet-konferansen sammen med prosjektleder Janne Krohn-Hansen og regiondirektør i NHO Trøndelag Merethe Storødegård

Publisert 09.04.15

Trøndelag, Ringer i vannet

Nylig lanserte Fafo en rapport om Ringer i Vannet, og onsdag denne uken ble hovedfunnene lagt frem. Rapporten baserer seg på en mengde intervju med både arbeidsgivere, arbeidssøkere og attføringsbedrifter, og resultatene fra undersøkelsen slår fast at erfaringene med Ringer i Vannet i hovedsak er positive.

 Et av hovedfunnene i rapporten er at metoden som Ringer i Vannet baserer seg på virker. Tradisjonelt har man i arbeidsinkludering tatt utgangspunkt i arbeidssøkers behov, men i Ringer i Vannet har man valgt et annet utgangspunkt, nemlig en kartlegging av bedriftenes behov. Resultatet er en god jobbmatch mellom arbeidssøkerne og arbeidsgiverne. 

Funnene i Fafo-rapporten viser også at tett oppfølging er nøkkelen for å inkludere personer med store hull i CVen, og at dette er et viktigere virkemiddel enn lønnstilskudd.

Enklere for bedriftene

I anledning offentliggjøringen av Fafo-rapporten arrangerte NHO Trøndelag en konferanse for å vise frem de gode resultatene fra arbeidet med Ringer i Vannet-prosjektet i Midt-Norge. Prosjektleder for Ringer i Vannet, Janne Krohn-Hansen, forteller at prosjektet også har vært en suksess i Trøndelag.
- Ringer i Vannet handler om å få folk som har havnet utenfor arbeidslivet inn i vanlige jobber, og siden NHO startet opp Ringer i Vannet i 2012 er mellom 35 og 40 personer blitt rekruttert til en fast stilling gjennom prosjektet her i Trøndelag, sier Krohn-Hansen.

Per i dag har over 100 trønderske bedrifter signert rekrutteringsavtale med Ringer i Vannet, men Janne Krohn-Hansen skulle gjerne hatt med seg flere.
- Det sier seg selv at dersom vi skal få flere av de som står utenfor arbeidsmarkedet inn i jobb så må arbeidsgiverne stille opp, sier Krohn-Hansen.

Eksperter på rekruttering

- Både arbeidstaker og arbeidsgiver nyter godt av dette prosjektet. I Ringer i Vannet bruker vi mye tid på å bli kjent med bedriften. Attføringsbedriftene kartlegger blant annet bedriftens behov, verdier og arbeidsmiljø og det gjøres et grundig arbeid for å finne den beste matchen, sier Krohn-Hansen. Hun forteller videre at bedriftene får mulighet til å prøve ut kandidatene helt uforpliktende og at attføringsbedriftene som er medlemmer i Ringer i Vannet samarbeider om å finne den beste kandidaten tilpasset den enkelte bedrifts behov
- Vi gjør det enkelt for bedriftene. Attføringsbedriftene er eksperter på rekruttering, og gjennom Ringer i Vannet får medlemsbedriftene tilgang på denne ekspertisen helt gratis, forteller Krohn-Hansen.

-Det handler om å bry seg

Til å lede Ringer i Vannet-konferansen var Bjarne Brøndbo hyret inn. I

- Det handler om å bry seg om mennesker og om å hjelpe til med det man kan

tillegg til å være en av landets aller mest folkekjære artister er Bjarne også selv arbeidsgiver med samfunnsengasjement. Bjarne driver, sammen med sin kone, bilopphuggeriet som hans far startet opp for 40 år siden, og har ved flere anledninger tatt inn personer som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet.

- Den type bedrift vi driver er godt egnet til at vi kan ta inn ulike mennesker med forskjellige egenskaper, slik at de kan få prøvd seg i arbeidslivet, sier Brøndbo. Han forteller videre at dette er et tema som engasjerer han og at noe av drivkraften er idealisme.

- Det handler om å bry seg om mennesker og om å hjelpe til med det man kan.

 I tillegg til et engasjement for de som står utenfor arbeidslivet er Bjarne også opptatt av holdningene vi som samfunn har til hva det vil si å lykkes og hvilken status vi tilegner de ulike yrkesgruppene
- Vi skaper tapere ved å ha et ensidig fokus på at vi må ha høyere utdanning for å lykkes. Jeg er opptatt av at alle yrker er viktig i den store sammenhengen. Vi trenger både bussjåfører, rørleggere, akademikere og bilmekanikere for at samfunnet skal gå rundt, sier Brøndbo.

Last ned Fafo-rapporten her

Mer om Ringer i Vannet

NRK Trøndelag: NHO-prosjekt skaffar uføre jobb

 

Kontakt oss