Samarbeid lønner seg

Prøven bil er sist i rekken av bedrifter i trøndelag som har fått diplom som bevis på vellykket rekruttering gjennom Ringer i Vannet-prosjektet

Fra høyre: daglig leder Lars W. Hoff ved Prøven Bil AS, Solveig Grimstad - Key Account Manager ved Norservice, Beate Holås - veileder ved Prima og Knut Johan Fosshaug ved Prøven Bil

Publisert 20.11.15

Trøndelag, Ringer i vannet

Denne uken kunne regionsansvarlig i Ringer i Vannet, Janne Krohn-Hansen overrekke Prøven Bil AS et Ringer i Vannet-diplom som bevis på at bedriften har rekruttert enda en dyktig medarbeider gjennom prosjektet. Dette er den andre ansettelsen Prøven Bil gjør gjennom Ringer i Vannet, og det hadde ikke skjedd uten et godt samarbeid mellom flere aktører.

- Det gode resultatet kommer etter et godt samarbeid mellom flere aktører, forklarer Janne Krohn-Hansen.

- Attføringsbedriften Prima har hatt oppfølgingsansvaret ovenfor kandidaten og har gjennom tett kontakt klart å finne en veldig bra match, både for bedriften og for arbeidstakeren. I tillegg har attføringsbedriften Norservice hatt oppfølgingsansvaret ovenfor bedriften og holdt seg kontinuerlig oppdatert på bedriftens kompetansebehov.

Alle de 7 attføringsbedriftene som deltar i Ringer i Vannet-prosjektet i Trøndelag har et godt og utstrakt samarbeid om å finne de kandidatene som best mulig matcher bedriftenes behov. Denne formen for samarbeid er noe av nøkkelen til at Ringer i Vannet lykkes, noe som også ble trukket frem da Fafo tidligere i år la frem sin rapport om prosjektet.

Full klaff

Det siste tilskuddet til Prøven Bil er en voksen dame med erfaring fra bilbransjen som bilklargjører og fra delelager. Etter noen år i en del andre bransjer ønsket hun seg tilbake til yrket som bilklargjører, men etter å ha vært i kontakt med de aller fleste aktuelle bedrifter i trøndelag var det ingen åpne dører det første halve året. Hun tok derfor truckførerbevis og var innstilt på endringer, men takket være at attføringsbedriftene er så tett på bedriftene, så klarte man å fange opp behovet for denne type kompetanse ved Prøven Bil.

- Jeg ønsker å rose kandidaten for stå-på-vilje i denne saken, sier Beate Holås, veileder i Prima.

- Hun hadde helt klart tatt til takke med en annen jobb også, men det er ikke sikkert at resultatet hadde blitt det samme. Her er det full klaff med arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø, interesse, samt timing for ledig stilling. Her har bedriften fått en gavepakke – kandidaten er ferdig opplært, dyktig i jobben, stortrives etter 14 dager og har nå fått fast jobb i 100 prosent stilling.

Selv om bilbransjen generelt er en noe mannsdominert bransje har Prøven Bil hatt 1-2 kvinnelige bilklargjørere helt siden starten på 80-tallet og har i dag også en kvinnelig lærling i faget, noe som ble behørig omtalt i Adresseavisen tidligere i år.

Adresseavisen: jenter, velg yrkesfag!

Verdsetter prøveperioden

Lars W. Hoff og Knut Johan Fosshaug ved Prøven Bil forteller at de er svært godt fornøyd med metoden for rekruttering som Ringer i Vannet benytter. Det er viktig for bedriften å skape et arbeidsmiljø av både voksne og ungdommer. Gjennom å være en aktiv lærebedrift tar bedriften inn flere lærlinger, mens Ringer i Vannet gjør at de også har mulighet til å rekruttere inn flere voksne medarbeidere.

- Vi er veldig bevisste på å skape et godt arbeidsmiljø som består av både unge og godt voksne medarbeidere, kvinner og menn, forteller Lars W. Hoff og Knut Johan Fosshaug.

- Gjennom Ringer i Vannet har vi funnet gode kandidater og vi verdsetter muligheten for en prøveperiode der både kandidaten og vi som bedrift kan finne om dette kan bli en god match. Vi vil gjerne benytte oss av Ringer i Vannet også neste gang vi skal ansette noen og anbefaler andre bedrifter å gjøre det samme.