Rakk du ikke å melde deg på Tillitskonferansen - se den på WEB TV

Delta via WebTV direkte fra Rica Hell

Publisert 16.10.14

Trøndelag

Ved ikke å være tilstede på konferansen går du glipp av diskusjonene og programmet etter lunsj med spennende påfyll og inspirasjon. Vi har likevel gleden av å tilby deg flere interessante foredrag direkte.

Meld deg på WebTV og se direkte på nettoppkoplet enhet.
Du som er påmeldt til konferansen på vanlig måte vil bli fakturert for deltakeravgiften selv om du velger å delta på nett. For øvrige deltakere på nett er konferansen gratis.

Meld deg på WebTV her innen 20.oktober kl 14.00

WebTV program start kl:09.30
Velkommen ved elevbedriften Kort applaus fra Inderøy
videregående skole som leder oss gjennom dagen!

Det nye inkluderende arbeidsliv
Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Kristian Dahlberg Hauge

Ikke bekjemp det gamle – skap noe nytt!
Jurist, statsviter og banebryter Milad Mohammadi

Tillit – høna eller egget?
Fagkoordinatorene Eli Alperstein og Jørgen Samuelsen ved Hysnes Helsefort

Det handler om å gi folk en ny sjanse
Rigmor Selbekk Rosenvik AS  og Ola Slupphaug fra Orkel AS

Når kompetansen teller
Daglig leder Thomas Mo og tillitsvalgt Kari Dalen Aspenes ved Aglo Vgs.

Hvordan bemanne fremtidens politi?
Organisasjonspsykolog Sarah Abraham konsulentfirma ILSA og Politihøgskole

Tillitskonferansen arrangeres av IA rådet Trøndelag som består av arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene samt NAV og Arbeidstilsynet i regionen.