SINTEF-rapport om fremtidens arbeidsliv

Digitaliseringen og automatiseringen kan, sammen med nye forretningsmodeller, endre verdikjeder radikalt viser SINTEF-rapport. Møt administrerende direktør i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv på NHO Trøndelags årskonferanse.

Administrerende direktør i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, er en av innlederne på NHO Trøndelags årskonferanse 18. april.

Publisert 25.02.16

Trøndelag

Alexandra Bech Gjørv er en av innlederne på NHO Trøndelags årskonferanse mandag 18. april.

Påmelding til NHO Trøndelags årskonferanse

Digitaliseringen og automatiseringen kan, sammen med nye forretningsmodeller, endre verdikjeder radikalt. Endringene vil føre til tap av jobber, men også til at nye jobber med annet innhold og krav vil bli skapt. Dette argumenteres det for i den nye rapporten som SINTEF har skrevet på oppdrag fra NHO i tilknytning til årskonferansen 2016.

I NHOs årskonferanse 2016, Remix – den nye arbeidslivet, er teknologiens betydning for fremtidenes nærings- og arbeidsliv viet en meget stor plass. NHO så det derfor som naturlig å få et av de beste miljøene i Norge til å kartlegge og analysere hvilke effekter teknologiske endringer vil ha på norsk nærings- og arbeidsliv.

De fleste vil bli berørt

SINTEF konkluderer i rapporten med at de fleste sektorer vil bli berørt av teknologiendringene. Takten og styrken i hvordan teknologien påvirker oss vil ifølge SINTEF være avhengig av konkurransesituasjonen, arbeidsstyrkens realkompetanse og ikke minst av den viljen vi har som fellesskap til å omfavne de mulighetene som ligger i de teknologiske endringene.

Les rapporten her