Skole + Næringsliv = sant

Matregionen Ytre Namdal skaper 1.000 nye arbeidsplasser de neste ti årene. I tillegg vil 1.500 av dagens ansatte skiftes ut. Regionens næringsliv samarbeider stadig tettere med skolene for å løse det store rekrutteringsbehovet.

#205

Jon Uthus fra NHO Trøndelag applauderer samarbeidet mellom skole og næringsliv i Ytre Namdal. Fotograf: Torkil Marsdal Hanssen

Publisert 15.06.16

Trøndelag, Kompetanse

Artikkelen er skrevet av Torkil Marsdal Hanssen og ble først publisert på www.nyn.no

Onsdag 8. juni inviterte Ytre Namdal og Val videregående skoler både offentlige og private virksomheter til bords.

For å formalisere et gjensidig forpliktende rekrutteringssamarbeid, signerer skolene partneravtaler med bedrifer og kommuner. Slike avtaler har eksistert i flere år, men settes nå i system for å sikre at partnerskapet når målene i SNP og intensjonene i læreplanene i skolen.

Hensikten med partnerskapsavtalene er:

  • Gi elevene større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper
  • Bedre elevenes grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg
  • Bedre arbeidslivets rekrutteringsarbeid
  • Utnytte skolenes og arbeidslivets kompetanse for å bedre kvaliteten på skoleutvikling og bedriftsutvikling