SMSØ Sør- og Nord- Trøndelag samarbeider med Prosjekt Teamwork

Det er startet et nytt prosjekt som innebærer samarbeid mellom Trondheim Malermesterlaug og Malernes Forening i Trondheim. I dette prosjektet jobber Jan Rune Brovold og Vidar Sagmyr.

FV: gjest Marit Skomakerstuen Kalhovd, KR Skatt Elzbieta Nielsen, Arbeidstilsynet Pål Spjelkavik, LO Helge Foss Hansen, UNIO Roar Aas, Fellesforbundet Jan Rune Brovold, Prosjekt Teamwork Vidar Sagmyr, Prosjekt Teamwork Han Kristian Gjerde, NHO Anne Mette Christiansen, Skatt Midt-Norge Johan Hægstad, Skatt Midt-Norge Anne Øfsti, Kemnerkontoret Ingvill Kvermo (EBA og Trondhjem Håndtverkerforening og Jan Wiktor Gran, Skatt, deltok også på møtet.)

Publisert 10.09.14

Trøndelag

Årsaken til at de  ønsket å prøve et slikt prosjekt var at de innen malerfaget  følte at de mistet deler av utvendigmarkedet til en useriøs del av bransjen. 

I oppstartsfasen hadde Brovold og Sagmyr samtaler med Arbeidstilsynet,  Regionalt Verneombud og Trondhjems Håndtverkerforening for å  diskuterte mulige samarbeidsrutiner/samarbeidspartnere. 

Sagmyr og Brovold ønsker også å arbeide holdningsskapende sammen med SMSØ i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. De var invitert som møtets "gjester" for å informere om Prosjekt Teamwork på møtet i SMSØ 05.09.

Kontakt oss

Hans Kristian Gjerde

Advokat

NHO Trøndelag

hans.kristian.gjerde@nho.no
Mobil
92066463