Søk om innovasjonsmillioner

40 millioner til i alt 102 prosjekter gjennom Designdrevet innovasjonsprogram, er det din tur i år?

Publisert 24.04.15

Trøndelag

Nærings- og fiskeridepartementet har hvert år siden 2009 øremerket 10 millioner kroner til Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), for å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Til sammen er det delt ut 40 millioner til i alt 102 prosjekter. Startskuddet for årets søknadsrunde er gått. Søk om midler til ditt innovasjonsprosjekt inne 29. april.

Les mer om Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) og søknadsprosessen