Spør før du kjøper kompetanse

Stort oppmøte da Trondheim kommune inviterte ingeniørbransjen til dialog om nye Vikåsen vanntunnel

Teknisk sjef i Trondheim kommune, Anne Kristine Misund inviterte bransjen til dialog om nye Vikåsen vanntunnel

Publisert 14.04.15

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Trondheim kommune skal anskaffe rådgivende ingeniørtjenester i forbindelse med bygging av Nye Vikåsen vanntunnel, og inviterte bransjen til dialog i forkant av anskaffelsen (dialogkonferanse 9. april). Det gjorde de av flere grunner, men de viktigste årsakene er at Trondheim kommune skal stimulere til innovasjon gjennom sine anskaffelser og ikke minst fordi det er utfordrede å skaffe kompetanse, og være sikker på at man anskaffer den beste og mest hensiktsmessige kompetanse til formålet.
Derfor valgte kommunen å utfordre rådgiverbransjen til å komme med innspill på hvordan konkurransegrunnlaget kunne utformes slik at kommunen får den kompetanse de trenger.

Hele bransjen deltok

Med god dialog i forkant av anskaffelsen skal begge parter sørge for et mest mulig treffsikkert resultat. Rådgivende Ingeniørers Forening deltok med innspill på hvordan kontrakter kan utformes mellom offentlige oppdragsgivere og rådgivende ingeniører, og hvordan partene kan nyttiggjøre seg kunnskapen som ligger i konseptet Best Value Procurement – for bedre anskaffelser og prosjektgjennomføringer. De rådgivende ingeniør-firmaene som deltok konkluderte med at så å si hele bransjen i Trondheimsområdet deltok, og at de syntes det var positivt at kommunen gikk ut og spurte firmaene om råd i forkant. Interessen for oppdraget var "til å ta og føle på". Regionalt program for leverandørutvikling skal følge den spennende prosessen videre.

Les mer om innovative anskaffelser og Regionalt program for leverandørutvikling her