Stabil og lav ledighet i Sør-Trøndelag

Ledigheten i Sør-Trøndelag ligger under ledigheten i landet, mens ledigheten i Nord-Trøndelag er på landsgjennomsnittet. Dette viser ferske tall fra NAV. -NHO Trøndelag vil fortsatt følge utviklingen nøye. Ingen dramatiske endringer men viktig å ha fokus fremover og utviklingen i våre bransjer sier regiondirektør Merethe Storødegård.

Publisert 05.12.14

Trøndelag

Du kan lese nærmere om de nasjonale tallene på NAV sine hjemmesider. Det samme gjelder nærmere om de to fylkene våre, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag