Staten kan velte nye kostnader over på namdalsk næringsliv

Gjennom anbudsvilkårene til de nye flyrutene i Nord-Norge og Namdalen, er staten i ferd med å påføre namdalsk næringsliv konkurranseulemper.

#205

Blir anbudsvilkårene stående slik de nå er utformet, vil dette representere en betydelig reduksjon i flytilbudet for en region i sterk vekst, mener NHO Trøndelag. Fotograf: Namdalskysten Næringsforening

Publisert 14.07.16

Trøndelag, Samferdsel

Det frykter NHO Trøndelag og næringsforeningene i Namdalen.

2. juni i år åpnet Samferdselsdepartementet konkurransen om drift av de regionale flyrutene i Nord-Norge og Namdalen fra 2017. Næringslivsorganisasjoner i Namdal og Trøndelag har reagert kraftig på minimumskravene som stilles til flyavganger ved flyplassene i Rørvik og Namsos.

Nå har Namdalskysten næringsforening, Namsos næringsforening og NHO Trøndelag regnet ut at heldagsmøter i hovedstaden vil koste bedriftene tre ganger mer enn i dag, dersom det nye flytilbudet følger minimumskravene:

•To daglige fly i hver retning mellom Rørvik-Namsos-Trondheim.

•Tidligflyet skal ikke gå senere enn 08.30 fra Rørvik

•Siste retur fra Værnes tidligst klokken 17.00.

Passasjertall 2004-2014 i 1000.
Andel business: 50/67 % RVK/OSY
Kilde: Avinor

Heldagsmøter i Oslo utløser to reisedager 

– Følger tilbudene minimumskravene, kan næringslivet i Namdalen tidligst ankomme Oslo sentrum klokken 11.15. Hjemreisen må starte 14.30. Det betyr i praksis at heldagsmøter i hovedstaden utløser to reisedager i tillegg til møte- eller kursdagen, sier daglig leder Jahn Tharaldsen i Namdalskysten Næringsforening.

Dagens flytilbud gjør det mulig å nå møter som starter klokken 09.00 på Gardermoen og 10.00 i Oslo, med retur klokken 16.00.

– Fly- og diettkostnader for heldagsmøter på Østlandet ligger i dag på omlag 5.500 kroner. Vilkårene som ligger til grunn i anbudskonkurransen gir to ekstra overnattinger og tapt arbeidstid. Møtekostnadene nær tredobles til 15.500, sier Tharaldsen.

Vil føre til reduksjon i flytilbudet

Ifølge Samferdselsdepartementet øker kravet til setekapasitet til og fra flyplassene i Namdalen med 22 prosent fra inneværende kontraktsperiode:

•Kravet for Rørvik øker fra 21.000 til 27.000 passasjerer årlig

•Kravet for Namsos øker fra 19.000 til 22.500 passasjerer årlig

– Kravet til setekapasitet tilsvarer ifølge våre beregninger drøyt 3,5 fly med dagens flystørrelser. Vi trenger altså både flere flygninger, tidligere morgenfly og senere kveldsfly enn det departementet legger opp til, sier Tharaldsen.

– Blir anbudsvilkårene stående slik de nå er utformet, vil dette representere en betydelig reduksjon i flytilbudet for en region i vekst. Namdalskysten er en viktig motor for hele Trøndelag, og staten er gjennom de nye anbudsvilkårene i utakt med denne regionale utviklingen, sier Jon Uthus i NHO Trøndelag.  

Les også: Anbud flyruter - opprop NHO, NNF, NKNF

Les mer: Uttalelse fra NHO, Namdalskysten - og Namsos Næringsforening