PRESSEMELDING

Statsbudsjettet 2015 - utdanning, forskning og innovasjon

Trøndelag har sterke kunnskapsmiljøer og NHO Trøndelag er spesielt opptatt av deres muligheter for å samhandle med våre bedrifter. NTNU, HiST og HiNT leverer også kandidater til et næringsliv i stadig endring.

Publisert 08.10.14

Trøndelag, Kompetanse

Statsbudsjettet signaliserer en reell nedgang for HiST, noe som gir grunn til bekymring. Vi er derimot glad for at det avsettes investeringsmidler til nytt teknologibygg ved HiST.  HiNT vil gjennom dette statsbudsjettet styrkes og beholde sin regionale profil.  

For NTNU er NHO Trøndelag glad for at budsjettet styrker forskning i verdensklasse, men vil peke på utfordringen med at man reduserer antall stipendiater. 

Det er viktig og riktig av regjeringen å styrke næringsrettet forskning. NHO Trøndelag forventer at forhandlingene om budsjettet i Stortinget gir konkrete resultat. I denne forbindelse gjelder det SkatteFUNN ordningen. Denne bør ikke bare forbedres som foreslått, men også ved at timesatsen økes. Dette hadde da blitt et enda mer effektivt virkemiddel for mer forskning og utvikling i bedriftene. 

Regjeringen signaliserer gjennom langtidsplanen en satsing på hav; klima, miljø og miljøvennlig energi og muliggjørende teknologier. Dette er positivt for våre bransjer og i tråd med næringsstrategier i vår region. "Det er helt nødvendig å satse tyngre på Ocean Space Centre. Dette vil få stor betydning og ringvirkninger for trøndersk næringsliv" sier Storødegård. 

NHO Trøndelag har forventninger til at de store bevilgninger knyttet til bygging av Kampflybasen på Ørlandet bidrar til regional næringsutvikling gjennom innovative offentlige anskaffelser. Det gjelder også Enovas økte bevilgninger innenfor miljøteknologi, som skal og må benyttes av offentlig sektor til glede for næringsutviklingen og energieffektiviserende tiltak i Forsvarets bygg i Trøndelag. 

NHO Trøndelag beklager at det ikke foreslåes økning i lærlingtilskuddet. Det er mangel på lærlingplasser innenfor enkelte fag. Derfor må virkemidler som kan bidra til å ansette lærlinger og lykkes som seriøs lærebedrift, styrkes! Regjeringen ønsker heller ikke nå å lovfeste bruk av lærlinger i offentlige bygge-prosjekter, noe som ville ha styrket den seriøse byggenæringen og entreprenørbransjen. Denne unnlatelsen gjør at det blir mer krevende, og opp til den enkelte offentlige oppdragsgiver å gjennomføre gode anskaffelser med samfunnsansvar.

NHO er imidlertid skuffet over at Regjeringen ikke presenterer nye grep for å stimulere til økt innovasjon i offentlige anskaffelser. Med et offentlig marked på om lag 400 mrd. kroner er det svært viktig at Regjeringen ser hvilken innovasjonskraft dette kan utgjøre – både for næringsliv og offentlig sektor. 

For ytterligere informasjon:
Merethe StorødegårdRegiondirektør NHO Trøndelag
mobil 95222842

Kontakt oss