Dialogkonferanse om byggeprosjekter i Steinkjer

Steinkjer kommune inviterer til dialog med entreprenører og leverandører for byggeprosjektene Innovasjonscampus Steinkjer og Inntrøndelag Helse- og beredskapshus den 29. mai i Steinkjer rådhus.

Publisert 22.05.17

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Steinkjerbygg og DH eiendom, utbyggingsforetak for Steinkjer kommune, inviterer til dialog med entreprenører og leverandører for byggeprosjektene Innovasjonscampus Steinkjer og Inntrøndelag Helse- og beredskapshus den 29. mai i Steinkjer rådhus.

Med dialogen ønsker de å få innspill og tilbakemeldinger på foreløpige løsninger for mest mulig måloppnåelse for byggene. Innspill fra entreprenører og fag ønskes for å utarbeide et mest mulig treffsikkert konkurransegrunnlag. Dialogen er også en mulighet for potensielle leverandører til å bli godt kjent med prosjektene før konkurransene lyses ut, for dermed å være mer forberedt til å levere tilbud. Dialogkonferansen vil være et viktig fundament for å klare og planlegge og gjennomføre byggeprosessen på en optimal måte.

Innovasjonscampus Steinkjer bygges for å øke og forbedre samhandlinga mellom akademia/FoU-institusjoner, næringslivet og offentlig sektor. Det er også ønskelig i selve byggeprosjektet.

Se invitasjon med program og påmeldingsinfo på innovativeanskaffelser.no

Se også kunngjøringen på Doffin