Sterkere sammen

NHO-familien i Trøndelag møttes i dag for første gang til felles styremøte. Sammen skal vi skape økt gjennomslag for våre medlemmer.

#205

NHO familien i Trøndelag møttes i dag til første felles styremøte.

Publisert 26.04.17

Trøndelag

For første gang møttes styrene i NHO Trøndelag, Sjømat Norge Havbruk Midt, Nelfo Trøndelag og EBA Trøndelag i dag til felles styremøte.
Målet med dette først fellesmøte var å bli bedre kjent med hverandre og hva som står på agendaen i de ulike organisasjonene.
Felles for alle styremedlemmene er et ønske om å samarbeide enda tettere fremover for å skape økt gjennomslag for våre medlemmer.

Prioriterte saker

Mange av NHOs prioriterte saker er gjeldene på tvers av bransjene, også i Trøndelag. På styremøtet ble blant annet markedstilgang og EØS, offentlige anskaffelser, kompetanse, seriøsitet i arbeidslivet og infrastruktur trukket frem som viktige områder NHO-familien i Trøndelag kan samarbeide om. Styremedlemmene ble også enige om å involvere hverandre i arbeidet som skal gjøres inn imot valgkampen.

Konklusjonen er dette første møtet er at styrene ønsker flere slike treffpunkt. Både for å kunne planlegge et tettere samarbeid og involvere hverandre mer, men også for å ha en arena der det er mulig å ha en dialog, også i de sakene der det kan være motstridende interesser bransjene imellom.