Stort behov for fagarbeidere i Trøndelag

Her kan du se hvilken kompetanse våre medlemsbedrifter trenger i årene fremover.

Publisert 17.02.16

Trøndelag, Kompetanse

NHOs kompetansebarometer for 2016 viser at det er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse.

Til tross for nedbemanninger i enkelte næringer er det fortsatt mange bedrifter som sliter med å få tak i den kompetansen de trenger. Rundt 40 prosent av NHOs bedrifter i Trøndelag melder at mangel på kompetanse gir alvorlige konsekvenser, som tap av markedsandeler og at utvidelse av virksomhet må utsettes eller skrinlegges.

Realfag og tekniske fag

Blant NHOs medlemsbedrifter i Trøndelag er det spesielt fagarbeidere som er ettertraktet, men det er også behov for ingeniører i årene som kommer.

5 av 10 medlemsbedrifter i Trøndelag sier at de i noen grad eller i stor grad har behov for fagkompetanse innen håndverksfag de neste årene. Det er innen bygg- og anleggsteknikk og elektrofag at etterspørselen er størst.

 

Kilde: NIFU/NHOs kompetansebarometer 2016

 

Når det gjelder ingeniører så oppgir 4 av 10 av de trønderske medlemsbedriftene i NHO at de i noen grad eller i stor grad vil ha behov for fagkompetanse innen ingeniør- og tekniske fag de neste fem årene. Det er spesielt bygg-, elektro,- og maskiningeniører det er størst behov for i årene som kommer.

 

Kilde: NIFU/NHOs kompetansebarometer 2016

Få studenter ved fagskolene

I tillegg melder over 40 prosent av bedriftene i trøndelag om at de vil ha behov for å rekruttere personale med fagskoleutdanning de neste fem årene. Dette er høyere yrkesfaglig utdanning.

Bedriftene melder om et særlig stort behov for kompetanse innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag.

Men det er fortsatt få studenter ved fagskolene: Mens det er over 250 000 studenter ved norske universiteter og høyskoler, er det bare 15 500 studenter ved fagskolene. Det tilsvarer 6 prosent av studentene i Norge.

NHOs kompetansebarometer 2016 - Regionale resultater

NHOs kompetansebarometer 2016