Sykefraværet ned med nesten sju prosent i Sør Trøndelag

Ved utgangen av 1. kvartal 2014 er det nedgang i sykefraværet i hele landet. I Sør-Trøndelag går det legemeldte sykefraværet ned med 6,8 prosent og ligger på 5,6 prosent. Det egenmeldte fraværet kommer i tillegg og er på 1,2 prosent

Publisert 12.06.14

Trøndelag

Nesten 40 prosent av sykefraværstilfellene skyldes muskel- og skjelettlidelser. Dette har holdt seg stabilt de siste årene. Psykiske lidelser utgjør nesten 20 prosent av det totale sykefraværet. Det er en høyere andel blant menn som sykmeldes for muskel og skjelettlidelser mens kvinner har en noe høyere andel sykmeldt på grunn av psykiske lidelser. I første kvartal 2014 synker andelen fravær som skyldes sykdommer i luftveiene med 25 prosent. – I fjor utgjorde sykdommer i luftveiene nesten 10 prosent av fraværet, i første kvartal i år har andelen gått ned til ca 7 prosent. Dette kan forklare noe av nedgangen i sykefraværet, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Sør-Trøndelag.

Kraftig økning i graderte sykemeldinger

I første kvartal er over 27 prosent av alle legemeldte sykefravær graderte. Andelen graderte sykemeldinger har økt jevnt de siste årene. Graderte sykemeldinger brukes oftere av kvinner, hvor nesten hver tredje sykmelding er gradert. Blant menn er andelen graderte sykemeldinger på 21 prosent. 

Nedgang i 16 kommuner

Det laveste sykefraværet finner vi i Åfjord med 4,7 prosent, fulgt av Røros med 4,8 prosent. Det er nedgang i fraværet i 16 av fylkets 25 kommuner. Den kraftigste nedgangen finner vi i Rennebu hvor fraværet sank med 22 prosent. Her er fraværet nå på fem prosent. Høyest sykefravær har Skaun med 7,7 prosent fulgt av Selbu og Bjugn med henholdsvis 7,5 og 7,4 prosent sykefravær. I Trondheim ligger sykefraværet på 5,2 prosent, en nedgang på 8,5 prosent fra samme kvartal i fjor.

Ønskes mer informasjon eller kommentarer, ta kontakt med:

 • Bente Wold Wigum, fylkesdirektør NAV Sør-Trøndelag, 906 82 152
 • Arve Winsnes, avdelingsdirektør NAV Sør-Trøndelag, 959 06 351
 • Elin Børset Eidissen, kommunikasjonsrådgiver NAV Sør-Trøndelag, 990 06 483

For kommentarer og spørsmål knyttet til utviklingen i de enkelte kommunene kan dere kontakte lokale NAV-ledere:

 • Midtbyen: Hilde M Bygland, mob 959 15 280
 • Østbyen: Unni Valla Skevik, mob 958 86 560
 • Lerkendal: Harald Solbu, mob 924 79 020
 • Heimdal: Sølvi Margrethe  Dahlen, mob 913 37 625
 • Klæbu: Roar Aune, tlf 73 43 78 05
 • Hemne/Snillfjord: Ola Sødahl, mob 916 62 508
 • Hitra, Frøya: Elin Reppe, mob 975 99 311
 • Rissa: Andre Sagmo, mob 917 60 254
 • Nord-Fosen: Egil Johannessen, mob 411 23 247
 • Oppdal/Rennebu: Arnt Hove, 73 43 74 42 / 926 13 231
 • Meldal: Kari Høve, mob 951 81 341
 • Ørland: Liv Marit Røstad, tlf 734 37366
 • Bjugn: Greta Myhre, mob 975 14 610
 • Orkdal/Agdenes: Liv A. Bagøien Lamvik, mob 950 83 243
 • Røros/Holtålen: Leif Tore Smedås, tlf 73 43 88 60
 • Melhus: Tor Ole Skjetne, mob 997 40 482/ Tove Mette Aufles, mob 970 37 130
 • Midtre Gauldal: Solveig Hofstad, mob 913 10 053
 • Malvik: Ann-Kristin Larsen, tlf/mob 73438260/93490639
 • Selbu: Ingunn Myhre, mob 975 29 448
 • Tydal: Mette Vaarheim Aftret, mob 952 95 958
 • Skaun: Carl-Tore E. Næss mob 922 86 283