Sykefraværet øker blant menn

Ved utgangen av 3. kvartal 2014 øker sykefraværet i Sør-Trøndelag med 0,2 prosentpoeng og er nå på 5,6 prosent. For landet holder sykefraværet seg stabilt på 5,5 prosent. Økningen i fylket er den tredje høyeste i landet og det er blant menn fraværet går opp.

Publisert 12.12.14

Trøndelag

2015 blir et tøft år for mange av våre medlemsbedrifter så vi følger tallene og utviklingen nøye. Blant store næringer synker sykefraværet innenfor industri og offentlig administrasjon. – Det er gledelig at sykefraværet holder seg lavt innen industrien. Næringen har et gjennom flere år jobbet målbevisst med å få fraværet ned og legger vekt på at et godt samarbeid med NAV er viktig i dette arbeidet, sier Regiondirektør Merethe Storødegård.

I tredje kvartal er sykefraværet blant kvinner på 7,4 prosent, en marginal økning fra samme tid i fjor. Det legemeldte fraværet blant menn er på 4,2 prosent, en økning på 0,2 prosentpoeng. Ser vi på alder er det for menn i aldersgruppene 45-49 og 60-64 år at sykefraværet øker mest. – Vi ser at det er store variasjoner innen de ulike aldersgruppene, men det er gjennomgående at kvinner har et høyere sykefravær enn menn, sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag. Blant kvinner er det en økning i sykefraværet som varer mellom 8 og 12 uker, mens det blant menn er en kraftig økning i langtidsfraværet.

Liten nedgang i graderte sykemeldinger

I tredje kvartal er hver fjerde sykemelding gradert. Andelen har gått svakt ned fra samme kvartal i fjor, men har økt jevnt de siste årene med nesten 20 prosent fra 2010. Graderte sykemeldinger brukes oftere av kvinner, hvor nesten 29 prosent av sykemeldingene er graderte. Blant menn holder andelen seg på ca 20 prosent.

Kommunevise variasjoner i sykefravær

I tredje kvartal er det Tydal som har lavest sykefravær, med et fravær i arbeidsstokken på 3,9 prosent. Dette er en nedgang på nesten 20 prosent fra sammen tid i fjor og kommunen har med det den største nedgangen i fylket dette kvartalet. Åfjord og Røros følger etter med et sykefravær på henholdsvis 4,5 og 4,6 prosent. Begge kommuner har nedgang i fraværet.

Det høyeste sykefraværet finner vi i Osen og Skaun, med 6,9 prosent. Mens sykefraværet økte kraftig i Osen, gikk fraværet noe ned i Skaun. Trondheim har i tredje kvartal et sykefravær på 5,4 prosent. Fraværet økte med 5,3 prosent fra samme tid i fjor.

For mer informasjon eller kommentarer, ta kontakt med:

Arve Winsnes, avdelingsdirektør NAV Sør-Trøndelag, 959 06 351

Eli Sektnan, seniorrådgiver NAV Sør-Trøndelag, 476 33 760

Geir Arntzen, seniorrådgiver NAV Sør-Trøndelag, 926 29 684