Mulig tiltak for å minske svart arbeid

Vi har fått spørsmål fra våre medlemmer om NHO jobber med innføring av ROT-fradraget som et tiltak for å minske svart arbeid.

Publisert 16.05.14

Trøndelag

NHO støtter dette sammen med BNL og NHO Service. NHO har spilt inn både til regjeringserklæringen og til statssekretæren i finansdepartementet hvor de nå utreder dette. NHO tar det opp i alle innspill til myndighetene om virkemidler i kampen mot svart arbeide og tar det opp i våre møter med politikere.

NHO Trøndelag vil rette fokus på:

  • ROT Fradrag som stimulans til oppdragsgiver.
  • Holdninskaping/kampanje spesielt nå i sommerhalvåret da det er høysesong for renovering.
  • Fokus på myndighetenes rolle til å ta tak i problemet og sanksjonere.

Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å si om NHO vinner frem med dette.