Tok bølgen for matematikk

Nytt prosjekt skal gi ny glød til matematikkopplæringen i Leksvik. NHO Trøndelag heier på initiativet og tar bølgen for matematikk sammen med elevene

Elever i Leksvik kommune setter matematikkunnskapene ut i praksis ved å bygge et gigantisk tetraeder

Publisert 16.10.15

Trøndelag

Denne uken var regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård i Leksvik for å være med på å sparke i gang prosjektet som skal gi ny glød til matematikkopplæringen i kommunen.

Leksvik kommune har i samarbeid med Leksvik videregående og Matematikkbølgen, den nye matematikkparken på Amborneset, satt i gang et prosjekt for å heve mattekunnskapene blant både barnehagebarn, elever, lærere og foreldre. Sammen med Rissa er Leksvik også plukket ut av regjeringen til å være blant landets 34 realfagskommuner.
Dette ble markert med en kick off i Leksvikhallen hvor elever og lærere fra både ungdomstrinnet og videregående tok bølgen for matematikk og lærte seg å bygge et gigantisk tetraeder – en trekantpyramide med fire like store flater.

Vekke interesse

I dag går nesten tre av fire elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig, derfor er Storødegård glad for satsingen på matematikk i Leksvik.

Merethe Storødegård sparker i gang prosjektet som skal gi ny glød i matematikkopplæringen i Leksvik kommune

 

- Til tross for mange satsinger har matteresultatene til norske elever stått nesten stille de siste 15 årene. Vi kan ikke akseptere at over 14.000 elever hvert år går ut av grunnskolen med så dårlige mattekunnskaper at de får problemer med egen økonomi og sliter med å få seg utdanning og jobb, sier Storødegård.

- Derfor er det viktig å vekke interessen for matematikk og realfag tidlig og prosjektet i Leksvik er i så måte et glimrende svar på de utfordringene vi står ovenfor.

Leksvik kommune har brukt 400.000 kroner fra sitt næringsforum på prosjektet i samarbeid med Leksvik videregående skol. Gjennom prosjektet, som går fra barn i barnehagen til elever på videregående, skal forståelsen og gleden av matematikk økes.