Trøndelag inn i fremtiden

Hvordan skal Trøndelag utvikle seg som bo- og arbeidsmarkedsregion? Trond Mellingsæter kommer til NHO Trøndelags årskonferanse for å ta del i debatten

Trond F. Mellingsæter er Head of Personal Banking i Danske Bank

Publisert 26.03.15

Trøndelag

I februar i år skrev Trond Mellingsæter er kronikk i Adresseavisen med overskriften "Trondheim anno 2040". I kronikken tar han for seg den svenske fremtidstenkeren Kjell Nordströms spådom om at verden i fremtiden vil bestå av 600 byer og Mellingsæter spør seg om Trondheim vil bli en vinner-by i dette scenarioet.

Mellingsæters kronikk går rett inn i temaet for NHO Trøndelags årskonferanse som arrangeres 27. april, og derfor har vi gleden av å presentere Mellingsæter som en av våre foredragsholdere.

Trøndelag vokser - fremtiden bygges nå

Tema for Årskonferansen 2015 er velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner. NHO har valgt dette temaet fordi det er avgjørende for næringslivet, men det er også viktig for resten av samfunnet og oss som bor her. For næringslivet sin del handler dette blant annet om tilgang på arbeidskraft og markeder, om forvaltning og saksbehandling og om samferdsel og infrastruktur. Årskonferansen ‪#‎7millioner‬ viser til at Norge vokser raskt, og når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg 7 millioner. Denne befolkningsveksten vil være med på å stille krav til hvordan Trøndelag skal formes i årene som kommer og utfordringene må løses i fellesskap.

 

Meld deg på NHO Trøndelags årskonferanse her