Trøndelag må satse mer på Europa

Trøndersk og norsk deltakelse i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, EU-programmet Horisont 2020, var tema for årets Europakonferanse på Hell 3. november.

Helen Campbell, EUs ambassadør til Norge

Publisert 04.11.14

Trøndelag

- Ikke forvent at det skal komme initiativ fra regjeringen, vi forventer at initiativet skal komme fra dere. Vi tror veldig på lokal tankegang. Statsråd Vidar Helgesen var klar i sin tale til trønderske bedrifts- og forskningsmiljøer, kommuner og fylkeskommuner under årets europakonferanse på Hell. 

En rekke små og mellomstore bedrifter fra trøndersk næringsliv var til stede, sammen med deltakere fra forskning, organisasjonsliv og offentlige miljøer. Øverst på talerlisten sto foruten statsråd Vidar Helgesen, EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell. 

- Norske bedrifter og forskningsmiljøer må utnytte mulighetene til å skaffe seg samarbeidspartnere og søke finansiering til nyskapende prosjekt gjennom Horisont 2020. Vi har et stort behov for å finne ut hva vi skal leve av i framtida. EU-landene er Ikke bare våre viktigste handelspartnere, men også våre viktigste venner, understreket statsråd Vidar Helgesen, Norges ”Europa-minister”, i sitt innlegg.

- Det dreier seg om de verdiene vi står for, og verdiskapingen vi skal leve av framover, sa statsråden. 

Strategisk program

Samme dag som konferansen fant sted tok den nyutnevnte EU-kommisjonen fatt på sin lange arbeidsøkt for å få EU-landene på fote etter de siste årenes krisepregede situasjon, noe EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell, gjorde et poeng av i sin tale på konferansen:
- Kort sagt handler EUs strategi Europe 2020 om smart, bærekraftig og inkluderende vekst, sa Campbell. Den langsiktige strategien for å skape vekst og jobber ble lansert i mars 2010, ikke lenge etter at tidenes økonomiske krise slo til for fullt i Europa. Strategien ligger til grunn for Horisont 2020. Det viktigste med Horisont 2020 er å skape arbeidsplasser og vekst i Europa.

Utnytt mulighetene

Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland i Horisont 2020, og norske bedrifter og forskningsmiljøer har dermed unike muligheter til å skaffe seg samarbeidspartnere og søke finansiering til nyskapende prosjekt. Flere trønderske bedrifter ble trukket fram som gode eksempler under konferansen: CerPoTech AS eller Ceramic Powder Technology AS, har deltatt i flere EU-prosjekter, Norsk Automatisering AS er med i prosjektet LEANWIND, sammen med partnere fra 11 europiske land, Q-FRee har i en årrekke samarbeidet gjennom EU-prosjekter.  

Horisont 2020 har en ramme på rundt 70 milliarder Euro eller nærmere 600 milliarder kroner, som de nærmeste årene skal investeres i prosjekter for å skape arbeidsplasser og vekst.  

Nødvendigheten av å skape nye arbeidsplasser til de mange ledige hendene i Europa og sørge for at veksten blir ”smart, bærekraftig og inkluderende” er selve grunnlaget for Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. 

Stor arbeidsinnvandring, viktig marked

Siden den store øst-utvidelsen i EU i 2004, er Norge blant de landene som har mottatt flest arbeidsinnvandrere fra EU i forhold til folketall. 50.000 i bygg og anlegg, 30.000 i industrien, 7.000 i landbruket. Mange, mange i reiselivsnæringen og i helsesektoren.  6,6 prosent av alle sysselsatte i Trøndelag kommer fra EU-land.

- Fremvoksende økonomier til tross: Europa er vårt desidert viktigste marked. Om lag 3/4 av vår utenrikshandel er med EU. Ca. 2/3 av norske investeringer går til EU, mens 2/3 av utenlandske investeringer i Norge stammer fra EU, sa statsråd Helgesen. 

Langsiktige gevinster

- Norge skyter inn 17-18 milliarder kroner i Horisont 2020, vi har ambisjoner om å hente mer tilbake, sa Helgesen. Likevel er det ikke dette det viktigste, understreket han.

- Gevinstene ved deltakelse i EUs programmer er – i tillegg til de finansielle ressursene –er  ofte knyttet til utvikling av nettverk. Nettverk som kan generere nye oppdrag, nye prosjekter, nye midler. Men som vi alle vet, nettverksbygging og etablering av nye samarbeidspartnere fordrer initiativ og pågangsmot. Ingenting skjer hvis man sitter stille, om man ikke våger å satse.  

- Framtidens konkurransekraft sikres gjennom forskning og idérikdom. Vi kommer aldri til å bli billigst. Derfor må vi være smartest. Derfor må vi satse på innovasjon og forskning. Sterk norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet er en del av denne satsningen. Europa gir muligheter. Europa er et mulighetsrom, ikke minst for norsk næringsliv.

Europakonferansen er et samarbeid mellom NHO, Innovasjon Norge, European Enterprise Network, NTNU Europastudier, Trøndelags Europakontor og Trondheim kommune. Årets konferanse var den sjette i rekken.