Trønderne er på banen i Europa

Trøndelags europabarometer viser at trøndelag er den regionen i landet som leder an i deltakelse i EU-program

President i NHO, Tore Ulstein på Europakonferansen 2015

Publisert 03.11.15

Trøndelag

Mandag denne uken var næringsliv, forskningsinstitusjoner og andre samfunnsaktører i trøndelag samlet til årets europakonferanse. Øverst på agendaen for årets konferanse var hvordan skapes internasjonalt konkurransedyktig næringsliv, og til å belyse tema var innledere som Eva Camerer fra Innovasjon Norge, Unni Steinsmo, konsernsjef i SINTEF og president i NHO, Tore Ulstein.

Trøndelags europabarometer

Europakonferansen har etter hvert etablert seg som en tradisjon i Trøndelag, men nytt av året var en presentasjon av et europabarometer for regionen. Trøndelags europakontor hadde på oppdrag fra samarbeidspartnerne bak konferansen samlet inn informasjon om trøndersk deltakelse i EU-program og kunne som første region i landet på mandag presentere et eget europabarometer for Trøndelag.

Se Trøndelags Europabarometer

Resultatene i barometeret viser blant annet at 10 trønderske bedrifter deltar i 11 prosjekter i EUs rammeprogram for innovasjon og forskning, Horisont 2020, og at 15 prosent av alle de norske bedriftene som har fått innvilget midler er fra Trøndelag. Daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Vidar Segtnan, kunne også vise til at Sør-Trøndelag er det fylke i landet som kan vise til størst suksessrate i Horisont 2020, mye takket være SINTEF og NTNU som ligger på henholdsvis første og fjerdeplass over forskningsinstitusjoner i Norge som har fått midler fra Horisont 2020.

- Vi er absolutt på banen, vi er faktisk den regionen i landet som leder an i forhold til EU-programmene, men vi har fremdeles et forbedringspotensial, sa Vidar Segtnan.

Europabarometeret viser også at trøndelag gjør det godt i Interreg Norge-Sverige, men at vi er ganske passive i forhold til de andre Interregprogrammene.

Les alle innleggene fra Europakonferansen 2015:

Hvordan kan Innovasjon Norge bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv? - Eva Camerer, fagspesialist i Innovasjon Norge

Hvordan lykkes Trøndelag i europeisk prosjektutvikling? Trøndelags Europabarometer - Vidar Segtnan, daglig leder ved Trøndelags Europakontor

Hvorfor er det viktig med internasjonalt konkurransedyktig næringsliv og hvordan jobbe internasjonalt? - Tore Ulstein, president i NHO

Fjorårets vinner av Eksportørprisen Midt-Norge - Devico

Hvorfor jobber SINTEF med internasjonal prosjektutvikling? - Unni Steinsmo, konsernsjef i SINTEF

Hva trenger Trondheim kommune av teknologi, kompetanse og internasjonale partnere for å løse sine utfordringer? - Kirsti Fossland Brørs, prosjektleder Program for velferdsteknologi i Trondheim kommune

 Se også:

Les mer om EUs rammeprogram Horisont 2020 på forskningsrådets nettsider

Les mer om EUs territorielle samarbeid INTERREG

 

Europakonferansen er et samarbeid mellom NHO, Innovasjon Norge, European Enterprise Network, NTNU Europastudier, Trøndelags Europakontor og Trondheim kommune.