Trondheim anno 2040

Den svenske fremtidstenkeren Kjell Nordström spår at verden vil bestå av 600 byer i fremtiden. Vil Trondheim være en av disse, spør Trond Mellingsæter i denne kronikken

Trond F. Mellingsæter er Head of Personal Banking i Danske Bank

Publisert 12.02.15

Trøndelag

Se for deg Trondheim for 25 år siden, altså i 1990, når verken Solsiden, omkjøringsveien eller Pirbadet eksisterte. Trøndere hadde ikke sett Rosenborg spille en Champions League-kamp på Lerkendal, som for øvrig var en blek stadion sammenlignet med i dag. Det er lett å være enige om at Trondheim har hatt fine 25 år, men hvordan blir de neste?

Kjell Nordströms poeng er at fremtiden tilhører byene, ikke landet. Verden vil bestå av 600 byer, og kontrollere 80 prosent av verdensøkonomien. Som svarte hull vil bysentrene suge til seg befolkningen med næringsutvikling, kollektivsatsing og kulturtilbud hengende etter. Nordström ser for seg at «the winner takes it all», men vil Trondheim bli en vinner-by?  

7 millioner nordmenn

Nordstrøms analyse, som ble fremsatt på NHO-konferansen nå nylig, er åpenbart en tabloid forenkling av virkeligheten. Likevel er det viktig at vi trøndere stiller oss spørsmål om hvordan urbanisering i en global verden vil påvirke Trondheim og Trøndelagsregionen, og hvordan Trondheim kan bestå som et dynamisk og bærekraftig senter for regionen. Næringsutvikling skaper arbeidsplasser som igjen videreutvikler Trondheimsregionen. Som bank er vi en motor i denne samfunnsutviklingen gjennom finansiering av boliglån, selskaper og utbyggingsprosjekter. Vi er derfor meget opptatt av hva slags retning Trondheim tar i fremtiden.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) anslår at vi er 7 millioner nordmenn innen 2040. Statistisk Sentralbyrås befolkningsestimat ved høy nasjonal vekst viser at det kan bli hele 250 000 innbyggere i Trondheim i 2040. Har vi tatt innover oss hvordan dette vil samspillet med behovet for arbeidsplasser og boligutviklingen i regionen?

Urbaniseringsperspektiv

SSB-tallene viser at Trondheim kommune kan øke med hele 38 prosent innbyggere de neste 25 årene. I et urbaniseringsperspektiv er det interessant å merke seg at omkringliggende kommuner som Melhus, Malvik og Stjørdal er ventet å øke med 50 prosent, mens kommuner som Selbu og Tydal kun forventes å vokse med henholdsvis 17 og 9 prosent. Det er ingen tvil om at det er mer attraktivt å bosette seg langs aksen Melhus-Malvik-Stjørdal, der mulighetene for å komme seg raskt til Trondheim er best.

Kystkommunene Verran, Fosnes og Leka forventes en negativ vekst på 3, 5 og 13 prosent, mens Frøya og Hitra skal vokse 44 prosent. Frøya og Hitra kan skilte med en havbruksnæring i verdensklasse. Disse kommunenes evne til å skape arbeidsplasser er forbilledlig.

Høy verdiskapning

I en fersk rapport fra Menon Business Economics er verdiskapingen i de største norske byregionene kartlagt. Menon-rapporten tegner et blandet bilde av Trondheimsregionen. Analysen viser at alle de store byområdene som Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bergen har økt verdiskaping per innbygger siden år 2000 med mer enn Trondheim. Selv om Trondheim viser en litt lavere vekst enn de andre byområdene er vi likevel godt foran landsgjennomsnittet og godt foran Oslo. Trondheim har i denne perioden økt verdiskapingen med 78 prosent per innbygger, mot Oslos 53 prosent i samme periode.

I følge Menon har Trondheimsregionen hatt høy verdiskapingsvekst i statlig sektor, blant annet som følge av vekst i sykehussektoren, samt økt sysselsetting knyttet til etater og domsadministrasjon. Den private verdiskapingsveksten har ifølge Menon kun vært moderat i samme periode, og det bør bekymre alle oss som brenner for Trondheim som vekstsentrum for Midt-Norge.

Tøffe valg

Hvis Trondheim skal være blant Nordströms 600 byer i 2040 er det helt essensielt at vi skaper nye og attraktive arbeidsplasser. Vi må forhindre at de ultrakreative motorene som skaper morgendagens arbeidsplasser forsvinner til Oslo, København eller New York. Vi må unngå at refleksen blir å motarbeide urbaniseringstrenden, og vi må tørre å ta noen tøffe valg. Vi må satse på å utvikle infrastrukturen der folk vil bo. På samme måte som Lillestrøm og Bærum er forsteder for Oslo i dag kan Stjørdal, Trondheim, Melhus og Orkanger være langt mer integrerte deler av Trondheim i 2040. Det er her det må satses på infrastruktur og veiutbygging, og skoler og barnehager må bygges langs denne traséen på bekostning av andre steder.

De neste 25 årene vil konkurransen mellom byer bli hardere og mer internasjonal. Monocle’s Quality of Life Survey 2014 viser at København er verdens mest attraktive by å bo i, etterfulgt av Stockholm på fjerde og Oslo på 25 plass. Skal Trondheim hevde seg internasjonalt må vi gjøre det bedre på en rekke områder vi i dag mener vi er gode på, blant annet internasjonalisering, klima, offentlig transport, næringsliv og helse. Lista ligger nå høyere, og the winner takes it all.   

 

Denne kronikken av Trond F. Mellingsæter stod på trykk i Adresseavisen 10. februar 2015