Trondheim kommune går i dialog med leverandørene

I sin nye anskaffelsesstrategi sier Trondheim kommune at de skal benytte mer leverandørdialog som kan brukes til å fremme mer innovasjon og mer bruk av lærlinger.

Publisert 08.09.14

Trøndelag, Innovative anskaffelser

28. august vedtok bystyret i Trondheim kommune ny anskaffelsesstrategi. Som en av få offentlige aktører i landet har kommunen som hovedmål å stimulere til innovasjon gjennom sine anskaffelser. For å få til dette vil de i langt større grad gå i dialog med leverandørene i forkant av konkurransen. Det gir dem en mulighet til å formidle utfordringer og behov kommunen har for nye, fremtidsrette løsninger, til å gjøre seg bedre kjent med markedet, og til å be om innspill til hvordan utfordringene kan løses. Leverandørdialog er også godt egnet til å formidle krav om lærlinger hos leverandørene, og å gjøre seg kjent med hvordan leverandørene har løst lærlingeordninger i egen bedrift. 

Trondheim kommune har også vedtatt at de ved inngåelse av avtaler i bransjer med behov for lærlingeplasser, setter som vilkår at virksomheten er tilknyttet godkjent lærlingeordning og har jevnlig inntak av lærlinger.

I dag holder det at bedriftene er godkjente lærebedrifter, de trenger verken ha lærlinger på det aktuelle prosjektet, eller i bedriften overhodet.

Trondheim komune er en foregangskommune i sitt arbeid med denne anskaffelsesstrategien, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård. Trondheim kommune viser med dette at de er bevisst sin makt som offentlig anskaffer og at de ønsker å bruke den til beste for å utvikle et enda mer innovativt og samfunnsansvarlig næringsliv.

NHO sendte i sommer ett brev til næringsminister Monica Mæland der NHO ber om tydeligere regler på bruk av lærlinger i det offentlige anskaffelsesregimet. Et tydeligere regelverk vil presse offentlige oppdragsgivere til å velge bedrifter som kan stille med lærlinger.  Les mer om NHOs krav til regjeringen her.