Trondheim nominert til anskaffelsespris

Trondheim kommune er nominert til Difis anskaffelsespris i kategorien for innovasjon

Publisert 27.10.15

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser "brer om seg" og Trøndelag har fått sin første kandidat til anskaffelsesprisen innen kategorien "Innovasjon", en pris Difi deler ut hvert år på sin anskaffelseskonferanse. Kandidaten er Trondheim kommune med anskaffelsen Ny Helsevakt – en sammenslåing av Trygghetsalarm-mottak og legevakta, et prosjekt i kommunens velferdsteknologiprogram.

Nye ideer og løsninger

Prisen deles ut til en offentlig virksomhet som har bidratt til å stimulere innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Juryen legger vekt på at virksomheten har gjennomført en anskaffelse med god behovsavklaring, med god dialog med markedet, og derved fremmet nye ideer og løsninger. En god organisering vektlegges også, med klar rollefordeling og godt samarbeid mellom innkjøp og fagavdelinger, som har gitt dokumenterte gevinster i organisasjonen eller samfunnet, som har bidratt til dokumenterte læringseffekter i organisasjonen, og som har deltatt aktivt og løftet innovasjon som tema i samfunnsdebatten.

- Dette var den første innovative anskaffelsesprosessen jeg bidro i som ny prosjektleder for Regionalt program for leverandørutvikling i Trøndelag, høsten 2012, sier Hilde Sætertrø.
 - Det er godt å se at arbeidet bærer frukter, og at dette kan være en inspirasjon for flere kommuner i Trøndelag.

Les mer om Nasjonalt program for leverandørutvikling

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788