Trygt å velge yrkesfag

Vintervoll-gruppen tar inn et tjuetalls lærlinger i året, og de fleste av disse går over i fast jobb etter endt læretid

Regiondirektør Merethe Storødegård og administrerende direktør i Vintervoll Otto Østerlie. Foto: NHO Trøndelag/Aina Kristiansen

Publisert 10.02.15

Trøndelag, Kompetanse

Denne uke besøkte NHO Trøndelag administrerende direktør i Vintervoll, Otto Østerlie, blant annet for å snakke om hvor viktig lærlinger og deres kompetanse er for bedriften.

Vintervoll-gruppen har totalt 250 ansatte, hvorav 60 er lærlinger (både elektrolærlinger og telekommunikasjonslærlinger), fordelt over store deler av Midt-Norge.

Når de er ferdige har vi omtrent 90 prosent som går over i fast jobb

- Vi tar inn rundt et tjuetall lærlinger hvert år og de gjennomfører sin læretid på 2,5 år hos oss, forteller Østerlie.

- Når de er ferdige med læretiden har vi omtrent 90 prosent som går over i fast jobb, fortsetter Østerlie og understreker at det er trygt å velge yrkesfag og at næringslivet har stor bruk for kompetansen som lærlingene innehar.

For mer informasjon om Vintervoll og lærlinger se her