Fylkesveiene trenger et løft

Stor debatt da trønderske politikere møtte næringslivet for å diskutere det trønderske veinettet på årets vegkonferanse

Tore O. Sandvik (Ap) og Jahn Winge (Høyre) diskuterer fylkeskommunenes rolle som vegeier med Børge Beisvåg fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Merethe Storødegård fra NHO Trøndelag

Publisert 25.08.15

Trøndelag, Samferdsel

Denne uken samlet Vegforum Trøndelag både politikere og næringsliv til årets Vegkonferanse på Hell. Tema for konferansen var veienes rolle i trøndersk verdiskapning, og partiene som stiller til valg i regionen ble utfordret på hva de skal gjøre for å bedre satsingen spesielt på fylkesveiene.

Politikerne ble ikke bare utfordret av næringslivet, de ble også utfordret av DDE, som hadde tatt turen til Hell for å markere sitt syn på veistandarden i Trøndelag. Bandet, som har turnert hele Norge i årevis, døpte om E6 til «den trægaste vei’n» og oppfordret politikerne til gjøre noe som virkelig monner for de trønderske veiene.

DDE markerte tydelig sitt standpunkt i forhold til standarden på trønderske veier

 

- Veiene har ikke forandret seg siden DDE startet turnelivet, sa Bjarne Brøndbo
- 60 kilometer i timen i snitt gjennom hele trøndelag, sånn kan itj vi ha det!

Se all samferdsel under ett

Først ut i debatten blant politikerne på konferansen var leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på stortinget, Linda Helleland og stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol. Begge var enige i sin konklusjon på hvordan politikere og næringsliv i trøndelag skal jobbe for å sikre konkurransedyktige og klimavennlige transportløsninger for regionen.

- Vi må se all samferdsel i trøndelag under ett, å få det helhetlige blikket er utrolig viktig, vi må jobbe sammen, på alle nivåer, sa Kjerkol til samstemte nikk fra Helleland.

Helleland påpekte også at det er ting på gang i norsk samferdselspolitikk av betydning for trøndelag og viste til de to veiprosjektene i regionen som nå er kommet inn under det nyopprettede veiselskapet.

Bred enighet

Til å debattere fylkeskommunens rolle som vegeier deltok Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag og Jahn Winge, Høyres fylkesordførerkandidat i Nord-Trøndelag. Begge de to fylkespolitikerne pekte på betydningen av at hele regionen står samlet både i forhold til veiprioriteringene i trøndelag og i arbeidet med å kjempe for å få de statlige midlene til regionen.

- Jeg opplever at det er bred enighet mellom alle partiene om at vi trenger et samferdselsløft og jeg opplever også at det er bred enighet mellom politikere og næringslivet i trøndelag i forhold til hva som bør prioriteres, oppsummerte Sandvik.

 

Bred politikerdebatt under årets Vegkonferanse

Gul ledertrøye

Selv om partiene i regionen har ulike innfallsvinkler og prioriteringer i forhold til samferdselspolitikk, noe som var tydelig under
utspørringen av alle partiene på konferansen, så var politikerne samstemte i at fylkesveiene i trøndelag trenger et betydelig løft og at lakseveiene i begge fylkene må prioriteres høyt, i tillegg til at etterslepet på vedlikehold av veinettet må tettes.

Tradisjonen tro ble også den «gule ledertrøya» delt ut på tampen av konferansen. Denne trøya deler Vegforum Trøndelag ut hvert år til en politiker de mener har gjort en ekstra innsats de trønderske veiene, og i år ble ledertrøya delt ut til Torhild Aarbergsbotten, høyres førstekandidat til fylkestingsvalget i Sør-Trøndelag.