Vegkonferansen 2017

Vegforum Trøndelag inviterer til Vegkonferansen 2017 torsdag 24. august.

#205

Vegforum Trøndelag inviterer til Vegkonferansen 2017 torsdag 24. august. Fotograf: NHO

Publisert 07.08.17

Trøndelag, Samferdsel

Påmelding

Vegforum Trøndelag inviterer til Vegkonferanse få uker før høstens Stortingsvalg. Vi skal snakke om veienes rolle i trøndersk verdiskaping og hvordan vi skal bygge og vedlikeholde veiene våre. Det nye Trøndelag fylke blir Norges nest største veieier. Kun Staten har flere meter vei. Vegforum utfordrer politikerne på deres veiambisjoner for et samlet Trøndelag.

Tid: 24. august 11.00-16.00 Sted: Leangen Travbane

Program:

11.00 – 12.00 Registrering og lunch

12.00 – 12.10 Velkommen til Vegkonferansen 2017 v/ Leder i Vegforum Trøndelag, Roar Melum og konferansier Eli Arnstad

12.10 – 13.45 Hvordan få til et løft for Trønderske veier?
Tom Cato Karlsen, Statssekretær, Samferdselsdepartementet Karianne Tung, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Tomas Iver Hallem, Fylkesråd for Samferdsel og miljø, NTFK og medlem av arbeidsutvalget for fellesnemda for Trøndelag fylkeskommune

Gode fylkesveier er viktig for verdiskaping i Trøndelag

Ole Laurits Haugen, Ordfører, Hitra kommune Amund Hellesø, ordfører Vikna og medlem av komite for samferdsel i Region Namdal

Mere og bedre vei for mindre penger Johan Arnt Vatnan, Prosjektdirektør E6 Trøndelag, Nye veier AS Navn er ikke avklart, Entreprenør

13.45 – 14.20 Pause med noe å bite i

14.20 - 16.00 Ambisjoner for vei i det nye Trøndelag – Hva mener politikerne?

Hvordan sikre midler til å vedlikeholde og videreutvikle veikapitalen i Trøndelag? Når og hvordan får vi tilfredsstillende standard på fylkesveiene? Er politikerne enige i Vegforum Trøndelags prioriteringer? Ledende politikere fra de ulike partier svarer. Deltagere: Pål Sture Nilsen (AP), Sivert Bjørnstad (FrP), Mari Holm Lønseth (H), Karin Bjørkhaug (KrF), Heidi Greni (SP), Lars Haltbrekken (SV) og Jon Gunnes (V)

Hvem får gul ledertrøye? Avslutning og vel hjem ved Roar Melum

Program Vegkonferansen 2017