Velferdsteknologi

"Velferdsteknologi handler ikke om teknologi …… men om mennesker" (Nis Peter Nissen)

Publisert 19.06.14

Trøndelag

NHO Trøndelag i samarbeid med Stjørdal Næringsforum gjennomførte et NHO Arena møte der tema var velferdsteknologi.

Velferdsteknologiske løsninger kan bli et viktig verktøy i møtet med fremtidens demografiske utfordringer. Velferdsteknologi er et relativt nytt begrep og føyer seg inn i rekken av mange begreper som med ulik innretning beskriver teknologiske løsninger som enkeltindivider kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet.

På NHO Arena møtet fikk man møte administrerende direktør i Abelia Håkon Haugli, Sivilingeniør Ingrid Lonar og dekan ved Det medisinske fakultet NTNU Stig Arild Slørdahl.

Håkon Haugli: Er administrerende direktør for Abelia , norsk jurist, næringslivsleder og politiker. Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med ca. 1.400 medlemsbedrifter med tilsammen 41.000 ansatte

Ingrid Lonar: Sivilingeniør og 27 år som har vært med på å utvikle et produkt som gjør at man fortsatt kan gå trygt i trapper, selv om man bruker rullator. Assistep er en mekanisk trappeassistent som gjør at eldre kan fortsette å bo hjemme, og at man kan fortsette og gå i trapper og holde seg aktiv. Les mer om Assistep HER

Stig Arild Slørdahl: Han er dekan ved Det medisinske fakultet NTNU. Han er professor i fysiologi og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Som dekan leder han Samarbeidsorganet mellom HMN og NTNU, sitter i Sameiestyret mellom St. Olavs Hospital og NTNU, utgjør sammen med adm direktør på St. Olavs Hospital FUE (felles utviklingsenhet for det nye sykehuset), sitter i styret til Kavli-instituttet og MILab (SFI), sitter i styret for Trondheim helseklynge og er styreleder for Senter for samhandling (SESAM).

 

Tilstede var også Abilia som er medlem av NHO. Se VIDEO fra Abilia om "Trygg heime lenger".