Vellykket nettverksmøte på Sutterø

NHO Trøndelag og Stjørdal Næringsforum arrangerte nettverksmøte for bedriftene på Sutterø.

Deltakere på nettverksmøte for bedriftene på Sutterø

Publisert 12.04.16

Trøndelag

I forrige uke arrangerte NHO Trøndelag og Stjørdal Næringsforum nettverksmøte for bedriftene på Sutterø. Området Sutterø på Stjørdal huser ulike bedrifter, mange av disse innenfor transport- og anleggsbransjen. Hensikten med møtet var å kartlegge hva bedriftene på Sutterø er opptatt av og om bedriftene kan samarbeide tettere for å øke verdiskapingen.

Møtet ble avholdt i garasjen hos Westgaard AS, hvor daglig leder Øystein Lie ønsket velkommen og fortalte kort om bedriften. Seniorrådgiver i NHO Trøndelag, Jon Uthus fulgte opp ved å innlede om NHO og viktige tema for næringslivet i regionen fremover.

Se Jon Uthus sin presentasjon fra nettverksmøtet på Sutterø

Erfaringer fra Overhalla

Hovedinnlegget på møtet sto Jomar Sagmo fra Overhalla Hus for.

Jomar Sagmo fortalte om erfaringene fra samarbeid gjennom Skogmo Industripark på Overhalla

Industrimiljøet på Overhalla er gode på samarbeid og Jomar delte både kunnskap og erfaring fra arbeidet i Skogmo Industripark, og bidro til en god dialog om mulighetene som ligger i et tettere samarbeid mellom bedriftene på Sutterø.