Vellykket omstilling

Moen Marin har vært igjennom en formidabel utvikling de senere årene og leverte i fjor over 20 arbeids- og servicebåter til havbruksnæringen. Moen Marin Group AS er månedens bedrift i juni.

#205

Moen Marin er månedens bedrift i juni. Fotograf: Moen Marin Group AS.

Publisert 24.06.16

Trøndelag

 

Hver måned fremover vil vi i NHO Trøndelag presentere en av våre medlemsbedrifter som månedens bedrift, og i juni er vi kommet til Moen Marin Group.

Månedens bedrift

  • I NHO Trøndelag har vi mange flotte medlemsbedrifter, og disse ønsker vi å vise frem.
  • Derfor vil vi hver måned fremover presentere månedens bedrift.
  • Utvelgelsen skal speile bredden blant våre medlemsbedrifter i forhold til både bransje og geografi

På Kolvereid i vakre Ytre Namdal ligger et betydelig industrikonsern med røtter tilbake til 1920-tallet. Moen Marin Group AS er et selskap trygt forankret i det maritime miljøet som er så viktig for trøndersk næringsliv, og et resultat av en fusjon mellom Moen Slip AS og Nordic Aquaboats AS.  Daglig leder Are Brekk møter oss i Rørvik for å fortelle oss mer om bedriften og dens virksomhet.

- Vi har en bred portefølje av virksomheter som inkluderer både skipsverft, service- og vedlikehold, båtproduksjon, salg og utvikling/design, sier Brekk.
- I tillegg driver vi også med salg av andre kapitalvarer som blant annet skamik og lusepresenninger.

Are Brekk i Moen Marin holder innlegg for styret i NHO Trøndelag

#205

Fokus på nyskaping

Selv om reparasjon og vedlikehold av båt og skip har vært bedriftens kjerneområde har Moen Marin de siste årene også utvidet til å drive med blant annet utenlands produksjon av båter, produksjon av betongplattformer og ship management, noe som innebærer å leie ut båter til kunder som ikke ønsker å kjøpe.

- Vi har et sterkt fokus på nyskaping og evne til omstilling, sier Brekk.
- For en del år tilbake ble konkurransen fra utlandet veldig stor og vi skjønte at vi måtte gjøre noe annerledes. Vi måtte enten satse eller legge ned. Heldigvis hadde vi eiere som tok sats og det ble gjort grep for å omstille bedriften.

Brekk forteller at Moen Marin blant annet begynte å produsere båter i utlandet og at de raskt så at det også var mulig å gjøre dette med mindre båter, noe som ikke var vanlig.

- Dette ble begynnelsen på en stor vekst for oss som har ført til at vi har kunnet utvide virksomheten vår, sier Brekk
- Økningen vi har hatt i omsetning og resultat de siste årene viser at omstillingen har vært vellykket.

Fotograf: Moen Marin Group AS

#205

Lærebedrift

Hovedkontoret til Moen Marin er lokalisert på Kolvereid, men bedriften er også tilstede i Trondheim og har produksjonslokaler på Ottersøy, i Kroatia, Kina, Polen og i Estland. Etter fusjonen i 2012 er konsernet organisert med 5 datterselskap; Moen Marin Service AS, Moen Marin AS, Moen Power AS, Moen Ship Management AS og Moen Kraftbetong AS, i tillegg til en eiendomsportefølje og eierandeler i flere andre bedrifter.

- Totalt er vi i overkant av 60 ansatte i dag, forteller Brekk.
- Moen Marin Service er størst med rundt 50 ansatte, hvorav hele fem av disse er lærlinger.

Brekk forteller videre at rekruttering har vært en utfordring for bedriften.

- I 2011 var jeg en av de yngste ansatte, men dette har vi nå snudd blant annet ved å ta inn lærlinger, sier Brekk.
- Det er viktig for oss å rekruttere lokalt og vi har blant annet gjort flere prosjekter med det formål å synliggjøre blå sektor blant barn og unge for å øke bransjens omdømme. Alle skal vite hva oppdrett er før de begynner på skolen slik at de blir klar over at vi har ei spennende næring her som det går an å få seg gode og spennende jobber i.

Moen Marin har også har hatt et opplæringsprogram for flyktninger i samarbeid med kommunen der man har gitt opplæring i blant annet sveising.

- 8 personer fikk gjennom programmet mulighet til å ta alle sveisebevisene og fire av disse tok vi også inn på praksisplasser, forteller Brekk
- I dag har vi ansatt tre av fire fast hos oss og den fjerde har fått jobb i en tilsvarende bedrift.

Merkevarebygging

Tidligere i år ble Moen Marin som en av tre bedrifter nominert til NHO Trøndelags nyskapingspris mye på grunn av ett nytt forflåtekonsept som bedriften har utviklet i samarbeid med sentrale aktører i oppdrettsnæringen. Brekk trekker det frem som en stor fordel at det ikke er lange veien til forsknings- og utdanningsinstitusjoner og Moen Marin har samarbeidet mye med blant andre SINTEF i utviklings og innovasjonsarbeidet sitt.

Fotograf: Moen Marin Group AS

#205

Det er for tiden stor aktivitet i Moen Marin Group og fjoråret var et veldig godt år, med blant annet levering av et tyvetalls arbeids- og servicebåter til havbruksnæringen. Markedet er hovedsakelig i Norge, men bedriften har også solgt båter til flere europeiske land og til Saudi Arabia.

- Vi legger ned mye arbeid i merkevarebygging, sier Brekk.
- Det er viktig for oss å være synlige på nett og i bransjeblader. Skal vi sikre nye kunder må vi være gode på markedsføring.

Når vi spør Are Brekk om hvordan det vil gå med Moen Marin i årene fremover får vi et beskjedent svar, men ikke uten et glimt i øyet;

- Det går i alle fall ikke rett vest!
- Vi har mange planer fremover og vi har blant annet et investeringsbehov på Ottersøya til mange titalls millioner. Man skal kanskje ikke forvente en like stor vekst som vi har hatt de senere årene, men vi har en målsetting om å være dobbelt så store om ti år.