Vellykket workshop om innovasjon i offentlige anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser er sannsynligvis det mest effektive virkemiddelet kommunene i Trondheimsregionen har til å oppfylle sin strategi om kommersialisering av teknologi. Les mer om workshop om innovasjon i offentlige anskaffelser

Publisert 30.09.15

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser er sannsynligvis det mest effektive virkemiddelet kommunene i Trondheimsregionen har til å oppfylle næringsstrategien kommersialisering av teknologi. Torsdag 24. september var kommunene i regionen samlet for å høre om hvordan de kan fokusere mer på innovasjon i sine offentlige anskaffelser. Det var gjennomgang av eksempler innenfor velferdsteknologi og bygg, og det ble gjennomgått hvordan forskning og utvikling (FoU) kan knyttes til anskaffelser slik at fremtidsrettede løsninger som dekker behov blir utviklet.

Bygge kunnskap i egen organisasjon

Seminaret hadde også et innlegg fra en leverandør som har deltatt i innovative anskaffelser, og vi fikk høre fordeler med å delta i slike anskaffelsesprosesser fra leverandør- og næringslivssiden. For at kommunene i Trondheimsregionen skal kunne utnytte innovasjons- og kommersialiseringspotensiale i sine anskaffelser, er det avgjørende at de bygger kunnskap om dette i egen organisasjon, og at dette forankres i organisasjonenes strategier, i tillegg til at den blir tydelig i felles næringsstrategi.

Seminaret ble arrangert i samarbeid med Regionalt program for leverandørutvikling.

Se presentasjonene fra workshopen her:

Anskaffelse av lokaliseringsteknologi - Trondheim kommune

Anskaffelsesstrategi i Trondheim kommune

Erfaringer fra leverandør: Atea

Holmen Svømmehall - Asker kommune

Satsing på innkjøp i Værnesregionen

Kommersialisering av teknologi og FoU

Metode - innovative offentlige anskaffelser

Smart Water Cluster

Smarte anskaffelser av idrettsbygg