Vi deler utfordringen på Technoport

- Jeg har store forventinger til Technoport i år. Og for de av dere som ikke har vært på Technoport tidligere, så håper jeg dere trør til. Technoport er i første rekke en møteplass med fokus på innovasjon og entreprenørskap, sier Hilde Sætertrø, prosjektleder for Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling i Trøndelag.

Hilde Sætertrø, prosjektleder for Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling i Trøndelag.

Publisert 15.02.16

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Trondheim kommune ønsker et nytt IKT-basert virksomhetsstyringssystem, og deler utfordringen på Technoport i Trondheim 3. mars.

Leverandørutviklingsprogrammet har sørget for at behovet for bedre eller nye teknologiske løsninger i offentlig sektor er satt på dagsorden. Vi vet at behovet er stort og vi knytter dette til innovative offentlige anskaffelser som er vår misjon. 

Vi er opptatt av teknologi og teknologiens muligheter. Vi jakter på nye løsninger for offentlig sektor og kommersialisering av ny teknologi gjennom offentlige anskaffelser. Da er det viktig med en møteplass mellom dem som kan tilby ny teknologi, som gründerbedrifter, fagmiljø og næringslivet generelt, de gode hjelperne (Innovasjon Norge, såkornfond, businessangels o.a), og kunden som er offentlig sektor. Technoport er en smeltedigel der disse menneskene møtes, og det gleder jeg meg til.

Torsdag 3. mars kl 13 trengs det gode hoder og gode ideer til å bistå Trondheim kommune. Konseptet Share The Problem har blitt brukt på flere problemstillinger tidligere, og i år skal det brukes til å utvikle et IKT-verktøy for virksomhetsstyring, til hjelp for ledere innen alle områder i kommunen, som f.eks. skole, barnehage, eldreomsorg, kommunalteknikk, bygg og eiendom, byutvikling. Hvordan kan ledere i kommunen bli bedre til å styre sin virksomhet når makt til å styre også blir mer tilgjengelig for innbyggerne? Hvordan kan teknologi gjøre det mulig å håndtere tids-faktoren bedre i tjenesteproduksjonen?  Kan tjenester utføres av bare teknologi og hvordan påvirker dette ledelse og styring? Her inviteres etablerte fagmiljø, studenter og andre bransjer til å gi nye perspektiver og tilnærminger til beslutningsstøtteverktøy for planlegging, risikostyring og utførelse. Kort sagt aktører som kan bidra med nye tanker og innspill til framtidige løsninger på området.

Målet er å komme fram til et IKT-verktøy som gir best mulig tjenesteproduksjon for mest mulig effektiv bruk av ressurser. Det må inneholde et brukervennlig dashbord som viser status på utførelse, ulike scenarier, og bl.a. et HR-verktøy. Videre i prosessen skal dette lede til en innovativ offentlig anskaffelse. Tradisjonelt har ikke det offentlige vært gode nok til å åpne opp perspektivet sitt. Det har vært mer vanlig å isolere seg fra omverdenen og skrive en kravspesifikasjon ut fra egne tanker, erfaring og kunnskap. Vi er en forkjemper for at de skal åpne opp disse prosessene og bringe med seg andre inn i behovsarbeidet. Dette må skje før de skal gå ut og etterspørre noe gjennom anskaffelser. Share The Problem er et eksempel på en slik prosess og vi har stor forventing både til prosessen og resultatet.

Vil du være med på Share The Problem for Trondheim kommune, uten å delta på hele Technoport? Meld deg på her

Flere aktiviteter spesielt rettet mot offentlig sektor og kunder (nye og etablerte) til offentlig sektor:

Kontakt oss

Hilde Sætertrø

Prosjektleder

Nasjonalt program leverandørutvikling

hilde.satertro@nho.no
Mobil
41686788