Vi må bli flinkere til å se mulighetene

- Vi må fortsette å motivere, oppfordre og jobbe aktivt med næringslivet for å få de til å åpne dørene for folk som står på utsiden av arbeidslivet, sier administrerende direktør i REKO, Bjørn Kalmar Aasland.

#205

NHO Trøndelag og REKO arrangerte frokostmøte om inkludering i arbeidslivet Fotograf: REKO

Publisert 07.12.17

Trøndelag, Ringer i vannet

Denne uken arrangerte NHO Trøndelag frokostmøte i Steinkjer i samarbeid med arbeids- og inkluderingsbedriften REKO. Tema for møtet var inkludering i arbeidslivet. En av de viktigste utfordringene i arbeidslivet i årene fremover er å få inkludert flere inn i jobb, også de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet i dag.

NHO Trøndelag og REKO arrangerte frokostmøte om inkludering i arbeidslivet. Fotograf: REKO

#205

Initiativtaker til møtet, administrerende direktør i REKO Bjørn Kalmar Aasland, brukte anledningen til å oppfordre næringslivet i regionen til å åpne side dører.
- Vi må fortsette å motivere, oppfordre og jobbe aktivt med næringslivet for å få de til å åpne dørene for folk som står på utsiden av arbeidslivet, sier Aasland.
- Mange bedrifter er allerede veldig dyktige på dette, og det offentlige bør også utfordres i større grad.

Få frem de gode historiene

Aasland er også opptatt av å få frem de gode historiene som viser at aktiv satsing på arbeidsinkludering gir resultater.
- Både arbeids- og inkluderingsbransjen, NAV og NHOs Ringer i Vannet må bli flinkere til å informere og til å fortelle de om de gode historiene for å påvirke næringslivet og den enkelte som står utenfor, til å se mulighetene som finnes.
- Arbeid gir bedre helse for den enkelte, flere i arbeid er samfunnsøkonomisk lønnsomt og viktig for velferdsstaten fremover, og arbeidsinkludering bidrar også til et godt omdømme for de bedriftene som fokuserer på dette.

I tillegg oppfordrer Aasland bedriftene til å sette seg klare mål for hvor stor del av arbeidsstokken som ansettes via arbeidsutprøving i samarbeid med arbeids- og inkluderingsbedriftene og Ringer i Vannet.

Les mer om REKO

Les mer om Ringer i Vannet