Vi trenger flere yrkesfaglærere

Behovet for flere yrkesfaglærere er stort og NTNU tilbyr i 2016 treårig utdanningsløp innenfor flere fag.

Publisert 13.01.16

Trøndelag, Kompetanse

Norge trenger mange nye fagarbeidere de kommende tiårene og da må vi også ha yrkesfaglærere til å utdanne dem. En landsomfattende undersøkelse som ble gjort i 2013 viste at det var ca. 1000 personer tilsatt i den videregående skolen uten at de hadde den nødvendige utdanningen. Det er spesielt innen bygg- og anlegg, elektrofag og teknikk og industriell produksjon at mangelen på yrkesfaglærere er størst.

For å sikre at opplæringen i videregående skole blir mest mulig praktisk og relevant er det viktig at flere fagarbeidere utdanner seg til yrkesfaglærere. Antall søkere til denne utdanningen har økt i trøndelag de senere årene, men det er fremdeles behov for flere.

NTNU har i flere år tilbudt en treårig yrkeslærerutdanning. Utdanningsløpet baserer seg på tre ukesamlinger i Trondheim per semester og egner seg dermed for studenter fra hele landet. Tilbudet egner seg også godt for de som ønsker å kombinere jobb og studier.  Nytt av året er at alle yrkesfaglærerstudentene kan søke på et stipend, noe som forhåpentligvis vil gjøre studiet enda mer attraktivt.
Fristen for å søke yrkesfaglærerutdanningen er 1. mars.

Last ned brosjyre om yrkesfaglærerutdanningen

Opplæringskompetanse i bedrift

Behovet for yrkesfaglærere vil være stort også i årene som kommer. Dette gjelder i den videregående opplæringen, men også i næringslivet der mange bedrifter også har stort behov for folk med opplæringskompetanse i sin virksomhet.

 

I 2016 tilbyr NTNU yrkesfaglærerutdanning innenfor følgende studieretninger:

•Bygg- og anleggsteknikk

•Elektrofag

•Teknikk og industriell produksjon

•Helse- og oppvekstfag

• Restaurant og matfag (nytt i 2016)

I tillegg vurderes det opptak til service og samferdsel i 2017

 

Yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer til mange jobber:

•Yrkesfaglærer i videregående skole

•Opplæringsjobber i bedrifter/virksomheter

•Medarbeider på opplæringskontor

•Lærer i relevante fag på 8.-10. trinn i grunnskolen

Kontakt oss

Ingveig Holand Wahl

Seniorrådgiver

NHO Trøndelag

ingveig.wahl@nho.no
Mobil
97166891