Vikna kommune - Helsesenter med miljøambisjoner

Vikna kommune ønsker å få innblikk i hvor miljøvennlig helsesenteret kan bygges. Leverandører og entreprenører inviteres til å komme med innspill.

illus

Illustrasjonsfoto, Vikna kommune

Publisert 31.01.17

Trøndelag, Innovative anskaffelser

Vikna kommune skal bygge nye Rørvik helsesenter med høye miljøambisjoner. Før de lyser ut konkurranser knyttet til bygginga, ønsker de en dialog med leverandører og entreprenører for å få innblikk i og innspill på hvor miljøvennlig helsesenteret kan bygges.

Det inviteres til dialogkonferanse på Værnes 13. februar kl 09.30, med påfølgende en-til-en-møter med leverandører i uke 9/10. Påmelding til anne-ruth.jangaard@vikna.kommune.no snarest.

Etter en god prosess med arkitekt på funksjonell utforming, er nå fokuset på miljøvennlig materialbruk, energiløsninger, tekniske løsninger og avfallshåndtering. Det er ønskelig å strekke ambisjonen mot plusshus og så lavt klimafotavtrykk som mulig. Vikna kommune trenger å komme i dialog med lokale og regionale entreprenører og leverandører på fag og løsninger for å sikre best mulig resultat. Entrepriseform ønskes diskutert i dialogen med leverandørene, og den blir valgt i etterkant. Antatt konkurranseutlysinger i juni 2017.

Mer om prosjektet på Doffin og se invitasjonen her. Det kan bli utarbeidet et ytterligere notat som legges ut på utlysinga før konferansen, og som konkretiserer noe mer mulighetsrommet for miljøvennlige løsninger og materialer, følg med, og meld deg på dialogkonferansen.