Viktig med nær dialog og samarbeid mellom politikere og bedrifter

....pekte bedriftene Veso Vikan og Grannes VVS på i sine innlegg på dialogmøtet mellom næringsliv og politikerne i Namsos.

Engasjerte deltakere både fra lokale politikere, fylkespolitikere og fra næringsliv på dialogmøte i Namsos

Publisert 18.08.15

Trøndelag

NHO Trøndelag arrangerte sammen med Namsos Næringsforening, dialogmøte mellom næring og politikk i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalg 2015. Det ble avholdt 17.august i Namsos og det var 27 deltakere tilstede. Både lokale og regionale politikere samt flere bedrifter var tilstede.

Bedriftene Veso Vikan AS ved Lasse Tyldum og Grannes VVS AS ved Jan Roger Grannes, samt Namsos Næringsforening ved Eva Flått utfordret politikerne på hva som kan bidra til mer verdiskaping i regionen. 

Både Lasse Tyldum fra Veso Vikan og Jan Roger Grannes fra Grannes VVS, pekte i sine innlegg på viktigheten av en nær dialog og samarbeid mellom politikere og bedrifter. Viktig at Namdalen har fokus på hvordan man kan øke attraktiviteten til regionen, og at man i den forbindelse bidrar med sikre gode og innovative kompetansearbeidsplasser.

 

Veso Vikan og Grannes VVS fremsto i møtet som eksempler på bedrifter som jobber langsiktig med å bygge kvalitet og kompetansemiljøer i egen bedrift. Dette har ført til at man også blir attraktiv for nye arbeidstakere. Da er det viktig at kommunene stimulerer til at bedriftene kan satse på kvalitet og kompetanse, både gjennom å arbeide for konkurransedyktige lokale rammevilkår og være bevist ved sine innkjøp. Jan Roger Grannes pekte spesielt på at det å være lærebedrift med ansatte lærlinger må være et sentralt kriterie ved offentlige anskaffelser. Alt for ofte opplever han at kommunene i større grad vektlegger pris enn kvalitet og kompetanse.