Næringslivet i Nord-Trøndelag tar samfunnsansvar

Trønder Distribusjon AS og Flasnes Transport har rekruttert nye medarbeidere via Ringer i Vannet programmet. NHO-direktør Merethe Storødegård er også imponert over måten Bjarne Brøndbo har gitt flere vanskeligstilte ungdommer en sjanse i arbeidslivet.

Erik Flasnes får overrekt diplom for å ha rekruttert via NHO programmet "Ringer i Vannet". Fra venstre: Merethe Storødegård, Janne Krohn-Hansen og Erik Flasnes. Foto: Bjrøn Tore Ness

Publisert 25.02.14

Trøndelag, Ringer i vannet

NHO Trøndelag er strålende fornøyd etter å ha vært på turne i Nord-Trøndelag og besøkt bedrifter som har inngått rekrutteringsavtaler gjennom prosjektet Ringer i Vannet. To av bedriftene, Trønder Distribusjon AS og Flasnes Transport har rekruttert nye medarbeidere via denne rekrutteringskanalen og mottatt diplom. 

Daglig leder Asgeir Kluken i Trønder Distribusjon AS synes det er positivt hvis de kan bidra til å få folk tilbake i jobb igjen. Det er jo en vinn-vinn-situasjon. Vi får henvendelser fra attføringsbedriftene om folk som vil prøve seg hos oss, og vi slipper å betale opplæringen. Hvis de trives og fungerer i jobben, har vi fått rekruttert arbeidskraft vi har bruk for, samtidig som vi har hjulpet noen tilbake i jobb.

Reko kontaktet oss og spurte om vi ville ta inn en person som hadde falt på sida av arbeidslivet, sier Erik Flasnes, daglig leder ved E. Flasnes Transort AS. Vi har god erfaring med liknende fra tidligere og bestemte oss på grunnlag av dette for å la han prøve seg. Og de har på ingen måte angret. Vi hadde han her i en prøveperiode på omtrent 2-3 måneder før han ble fast ansatt og han pr dags dato null fravær og gjør en fullverdig jobb for oss, sier Flasnes tydelig fornøyd. Jeg tror det er viktig for selvfølelsen og livskvaliteten generelt å ha noe å gå til. Det er et samfunnsansvar for oss som har bedrifter å gi slike muligheter. Jeg oppfordrer derfor mine konkurrenter til å gjøre det samme.

NHO-direktør Merethe Storødegård er også imponert over måten Bjarne Brøndbo har gitt flere vanskeligstilte ungdommer en sjanse i arbeidslivet.For oss har det vært viktig å se de med "hull" i CVen, forteller Bjarne Brøndbo som er medeier i Namdal bilopphuggeri. Hassan Khan er en av 11 ansatte i bedriften som demonterer og selger bildeler over hele landet. For ca fire år siden kom Khan til Norge uten de forutsetninger som skal til for å lykkes i arbeidslivet. Men Brøndbo bestemte seg for å gi ham en sjanse. Det har Brøndbo ikke angret på. Hassan var som en analfabet å regne, og hadde ingen erfaring med bil i det hele tatt, forteller Brøndbo – tydelig stolt over kollegaen som har utviklet seg til å bli en viktig og dyktig medarbeider. Det er viktig å gi folk sjansen, sier han. Richard Bakkemo Nilsen kom tilbake til verkstedet på Skage i august etter et mislykket forsøk på å ta opp skolegangen. "Jeg trives mye bedre her på verkstedet enn i klasserommet. Jeg lærer mye mer når jeg gjør praktisk arbeid."Han har stor planer om å komme tilbake etter å ha tjenestegjort i militæret. NHO-direktør Merethe Storødegår er imponert over måten Bjarne Brøndbo har gitt vanskeligstilte ungdommer en sjanse i arbeidslivet.

Førsteamanuensis Marit Christensen ved Psykologisk institutt på NTNU forteller at det er gjort mye forskning på følgene av å stå utenfor arbeidslivet.
"All forskning tyder på at det er helsemessig fordelaktig å ha jobb. De som tar del i arbeidslivet rapporterer generelt om høyere velvære og bedre helse enn de som står utenfor", sier hun. Christensen peker på flere aktorer: - På den ene siden har du den økonomiske tryggheten og stabiliteten arbeidet gir. Så kommer det sosiale med å tilhøre et arbeidsmiljø, og å ha noen meningsfullt å fylle dagene med. I tillegg gir det personlig vekst å mestre jobben og få feedback på at man gjør noe som er nyttig, sier hun.