Nasjonal rekrutteringsavtale signert mellom Noen AS og NHOs prosjekt Ringer i Vannet

Nasjonal rekrutteringsavtale mellom Noen AS og NHOs prosjekt Ringer i Vannet ble i dag signert av Heidi Wang (i midten) og Rune Kvarme under Attføringsuka i Trondheim. Signeringen ble foretatt under delseminaret Ringer i Vannet ved Rica Nidelven Hotell.

Publisert 08.05.14

Ringer i vannet

Noen AS er en privat tjenesteleverandør til hjemmeboende demente og virksomheten vil ha behov for et betydelig antall ansatte når virksomheten brer om seg i det ganske land. Da er det genialt å ha 110 attføringsbedrifter som samarbeidspartnere som er drillet på å matche de best egnede kandidatene med bedriftens behov og som benytter Ringer i Vannet-metodikken. Vi ser frem til å følge dette rekrutteringssamarbeidet og ønsker lykke til!

Kontakt oss