Bakgrunn med fordeler

Den som selv har opplevd å stå utenfor arbeidslivet har en erfaring bedriften NOEN AS ser etter. Derfor rekrutterer de via Ringer i Vannet og attføringsbedriftene.

NOEN AS har rekruttert to personer via Ringer i Vannet. Her får administrativ leder Ingunn Vesterdal overrakt RiV-diplom av Janne Krohn-Hansen fra NHO Trøndelag, som et bevis på at bedriften er bærekraftig også når det gjelder ansettelser.

Publisert 01.07.15

Trøndelag, Ringer i vannet

NOEN AS er en bedrift som tilbyr aktivitets- og omsorgstjenester til personer med demens og til eldre med behov for assistanse i hverdagen. Nylig fikk de Ringer i Vannet-diplom av NHO Trøndelag. NOEN AS har allerede rekruttert to personer som lenge har stått utenfor arbeidslivet og som har vært gjennom et attføringsløp.

Attføring et pluss  
- Rekruttering gjennom Ringer i Vannet og samarbeidet med attføringsbedriften Prima AS er både tids- og kostnadsbesparende for oss, sier grunder Heidi Wang. 
- Vi får dessuten presentert kandidater som for oss har relevant kompetanse.
Og den kompetansen hun snakker om er det å ha opplevd å stå utenfor, enten det er å miste jobb  eller på annen måte opplevd å være på utsiden av "normalen". De som bedriften jobber for, de demente og eldre med spesielle behov, trenger alle typer mennesker, med alle slags erfaringer. NOEN AS ser rett og slett etter det mangfoldet som finnes hos kandidatene hos attføringsbedriftene, og som formildes via Ringer i Vannet- samarbeidet.    

NOEN-skolen bevisstgjør
- Vi forventer at det vil rekrutteres flere etter hvert som NOENs virksomhet brer seg, sier Janne Krohn- Hansen, prosjektleder for Ringer i Vannet i NHO Trøndelag.   
- Personer som har gjennomført et attføringsløp har en kompetanse som de ikke er bevisst. Bedriften NOEN, og den opplæringen de gir de ansatte på NOEN-skolen, bidrar til en bevisstgjøring av denne kompetansen, som er viktig i arbeidet med hjemmeboende demente, forteller Krohn-Hansen.

Behov for "noen"
Heidi Wang startet selv bedriften NOEN da hennes far ble dement og hun som pårørende fant ut at hun trengte "noen" til å hjelpe seg.
- Vi har utviklet et personsentrert tilbud som baserer seg på en spesialisering av behov hos personer med demens eller kognitiv svikt og deres pårørende, sier Wang. 
- Vårt tilbud er et supplement til familien og til det offentlige, kundene er både privatpersoner og kommuner.

I mai 2014 inngikk de en nasjonal Ringer i Vannet-avtale og er svært godt fornøyd med samarbeidet i Trøndelag. Bedriften planlegger å etablere seg også andre steder og ser frem til å samarbeidet med Ringer i Vannet over hele landet.